A group of award winners stand with Kirsty Williams AM, holding their trophy

Ysbrydoli! Gwobrau Dysgu Oedolion 2020 – galwad am enwebiadau

Cyhoeddwyd : 05/12/19 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Mae Dysgu a Gwaith Cymru wedi agor yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2020 – byddwch yn rhan o ddathliad dysgu gydol oes sydd yn ysbrydoli. Dyddiad cau 31 Ionawr 2020

Mae Gwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2020 ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae Dysgu a Gwaith yn croesawu enwebiadau ar gyfer unigolion, teuluoedd, prosiectau cymunedol a sefydliadau yng Nghymru sydd wedi dangos angerdd eithriadol, ymrwymiad ac ysgogiad i wella eu hunain, eu cymuned neu eu gweithle trwy ddysgu.

Enwebwch unigolyn, teulu, prosiect cymunedol neu sefydliad y bydd eu cyflawniadau dysgu yn ysbrydoli eraill i ddechrau neu ddychwelyd i ddysgu – pobl sydd wedi gwella eu bywydau a / neu fywydau pobl eraill ac wedi cael profiad cadarnhaol neu brofiad sydd wedi newid eu bywyd trwy addysg oedolion.

Gwobrau unigol

  • Mewn i Waith
  • Oedolyn Ifanc
  • Newid Bywyd a Chynnydd
  • Iechyd a Llesiant
  • Heneiddio’n Dda
  • Dechrau Arni – Dechreuwyr Cymraeg
  • Gorffennol Gwahanol – Rhannu Dyfodol

Gwobrau Prosiect/Sefydliad

  • Prosiect Cymunedol
  • Sgiliau Gwaith
  • Cau’r Bwlch

Cyn i chi ddechrau ar eich enwebiad, darllenwch drwy ein dogfen canllawiau a chategorïau a sicrhau eich bod yn cyflawni’r holl feini prawf.

Ar-lein: Y ffordd rwyddaf a chyflymaf i gyflwyno eich enwebiad yw drwy lenwi a chyflwyno ffurflen enwebu ar-lein.

Drwy e-bost neu’r post: E-bostiwch eich ffurflen enwebu wedi’i llenwi ar ffurf dogfen Word at:
inspire@learningandwork.org.uk neu ei hanfon drwy’r post at: Sefydliad Dysgu a Gwaith, 3ydd Llawr, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB.

Lawrlwythwch y dogfennau islaw:

• Dalen Canllawiau a Chategorïau 
• Ysbrydoli! awgrymiadau enwebiadau
• Ffurflen enwebu Gwobrau Ysbrydoli!

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Gwener 31 Ionawr 2020 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am broses enwebu Ysbrydoli! cysylltwch â
inspire@learningandwork.org.uk

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 26/09/23 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sut gall tiktok, canva a deallusrwydd artiffisial wella eich gwasanaethau?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 22/09/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Ceisiadau ar agor am her iechyd a gofal newydd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/06/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Dathlwch wirfoddolwyr ysbrydoledig yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2023

Darllen mwy