Wrth gwblhau’r ffurflen hon, byddwch yn cael eich adnabod fel y person cyswllt ar gyfer aelodaeth WCVA eich mudiad. Os bydd y cyswllt yn newid yn ystod y flwyddyn, cofiwch roi gwybod i ni.
    Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol
    Er mwyn i ni roi gwybod i chi am ein gwasanaethau i aelodau, cyrsiau hyfforddi, e-fwletinau, digwyddiadau a chylchlythyron, ac i weinyddu cyfrifon aelodau a phartneriaid, cofnodir eich gwybodaeth mewn cronfa ddata. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd i gael gwybod sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio, pwy all gael mynediad ato, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a'ch hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth hon.