Eisiau bod yn rhan o endid o fudiadau gwirfoddol sy’n tyfu bob dydd i ysgogi newid ledled Cymru? Ymaelodwch â CGGC heddiw.

Ymaelodwch

CGGC yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer elusennau, mentrau cymdeithasol a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Fel Aelod o CGGC, byddwch yn cael cyfle i fynd ati i lywio ein gwaith a bod yn rhan o rwydwaith cyfoethog o fudiadau o’r un anian sy’n rhannu gweledigaeth debyg. Gall unrhyw elusen, grŵp gwirfoddol, grŵp cymunedol, neu fenter gymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru fod yn Aelod. Llenwch ein ffurflen ar-lein isod i ymaelodi.

Cyfraddau

 

Incwm blynyddol y mudiad Ffi
£0 – £50,000  Rhad ac am ddim
£50,001 – £250,000  £30 y flwyddyn
£250,001 – £1 miliwn £60 y flwyddyn
Dros £1 miliwn £90 y flwyddyn

Partneriaid

Two women laugh as they talk in front of a banner stand

Gall mudiadau statudol, a mudiadau neu unigolion sy’n gweithio er budd yn y trydydd sector, sy’n rhannu ein gweledigaeth ac am gefnogi gwaith gwirfoddol yng Nghymru elwa ar fod yn un o Bartneriaid CGGC. Gellir dod yn Bartner i CGGC am £120 y flwyddyn yn unig.

Ymunwch â ni

Mae CGGC yn ymrwymo i weithio’n greadigol, yn gydweithredol, ac yn gynhyrchiol gyda’n Haelodau a’n Partneriaid

Buddion

Ymunwch heddiw i lywio ein gwaith a chael:

  • Newyddion, bwletinau gwybodaeth a hysbysiadau rheolaidd
  • Digwyddiadau a chyfleoedd arbennig i aelodau yn unig
  • Gostyngiadau a chynigion ar gyrsiau hyfforddi CGGC, ffi llogi ystafelloedd, gwasanaethau’r gyflogres, Recruit 3, Marc Ansawdd Elusen Ddibynadwy, meddalwedd, telegyfathrebu ac yswiriant.

Newyddion diweddaraf ein haelodau

Cyhoeddi ar: 21/09/20
Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth |

Pam mae rheoliadau’n bwysig i godwyr arian yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/09/20
Categorïau: Gwirfoddoli |

Teclyn hunanasesu newydd ar gyfer ymgysylltu â gwirfoddolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 18/09/20
Categorïau: Cyllid |

Dyddiad cau yn agosáu ar gyfer y Gronfa Benthyciadau Gwydnwch ac Adferiad

Darllen mwy
Darllen mwy