Eisiau bod yn rhan o endid o fudiadau gwirfoddol sy’n tyfu bob dydd i ysgogi newid ledled Cymru? Ymaelodwch â CGGC heddiw.

Ymaelodwch

CGGC yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer elusennau, mentrau cymdeithasol a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Fel Aelod o CGGC, byddwch yn cael cyfle i fynd ati i lywio ein gwaith a bod yn rhan o rwydwaith cyfoethog o fudiadau o’r un anian sy’n rhannu gweledigaeth debyg. Gall unrhyw elusen, grŵp gwirfoddol, grŵp cymunedol, neu fenter gymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru fod yn Aelod. Llenwch ein ffurflen ar-lein isod i ymaelodi.

Cyfraddau

 

Incwm blynyddol y mudiad Ffi
£0 – £50,000  Rhad ac am ddim
£50,001 – £250,000  £30 y flwyddyn
£250,001 – £1 miliwn £60 y flwyddyn
Dros £1 miliwn £90 y flwyddyn

Partneriaid

Two women laugh as they talk in front of a banner stand

Gall mudiadau statudol, a mudiadau neu unigolion sy’n gweithio er budd yn y trydydd sector, sy’n rhannu ein gweledigaeth ac am gefnogi gwaith gwirfoddol yng Nghymru elwa ar fod yn un o Bartneriaid CGGC. Gellir dod yn Bartner i CGGC am £120 y flwyddyn yn unig.

Ymunwch â ni

Mae CGGC yn ymrwymo i weithio’n greadigol, yn gydweithredol, ac yn gynhyrchiol gyda’n Haelodau a’n Partneriaid

Buddion

Ymunwch heddiw i lywio ein gwaith a chael:

  • Newyddion, bwletinau gwybodaeth a hysbysiadau rheolaidd
  • Digwyddiadau a chyfleoedd arbennig i aelodau yn unig
  • Gostyngiadau a chynigion ar gyrsiau hyfforddi CGGC, ffi llogi ystafelloedd, gwasanaethau’r gyflogres, Recruit 3, Marc Ansawdd Elusen Ddibynadwy, meddalwedd, telegyfathrebu ac yswiriant.

Newyddion diweddaraf ein haelodau

Cyhoeddi ar: 10/08/20
Categorïau: Cyllid Uncategorized

Gwobr Undod Sifil EESC

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 07/08/20
Categorïau: Uncategorized

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 03/08/20
Categorïau: Uncategorized

Cynllun Cyfaill Cymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 31/07/20
Categorïau: Uncategorized

Ymgyrch ‘Getting on Board’ – Galwad i Weithredu ar Amrywiaeth Ymddiriedolwyr

Darllen mwy
Darllen mwy