Ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch y sector gwirfoddol yng Nghymru? Ar y dudalen hon, cewch weld yr ystadegau, yr wybodaeth a’r ymchwil ddiweddaraf ynghylch elusennau, mentrau cymdeithasol a mentrau dielw o bob math yng Nghymru.

Porth Data’r Sector Gwirfoddol

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ystadegol ynglŷn â gweithgareddau’r trydydd sector, gan gynnwys nifer y mudiadau, incwm y sector, oriau gwirfoddoli, meysydd gwaith, ble mae grwpiau wedi’u lleoli a mwy. Gellir cyflwyno’r wybodaeth mewn nifer o ffyrdd yn ôl eich dewis a gellir trefnu data yn ôl math – rhyw, oedran, lleoliad, ac yn y blaen.

Diben y Porth Data yw dangos effaith gwaith y trydydd sector yng Nghymru yn llawn.

Cwestiwn? Cysylltwch â Rhodri Jones, Pennaeth Systemau, yn rjones@wcva.cymru.

Canolfan y cyfryngau

Picture of a man in front of an event stand as viewed on a phone screen

Chwilio am ein datganiadau i’r wasg neu oes gennych chi gwestiynau sy’n ymwneud â’r wasg?

Ewch i ganolfan y cyfryngau

Infoengine

Logo glas gyda'r gair 'infoengine'

Chwiliwch drwy gronfa ddata o

wasanaethau lleol a ddarperir

gan fudiadau gwirfoddol.

Ewch i infoengine