Menyw yn arwain cyfarfod

Wythnos Ymddiriedolwyr 2021, 1af i 5ed Tachwedd

Cyhoeddwyd : 12/10/21 | Categorïau: Newyddion |

Sut byddwch chi’n dathlu Wythnos Ymddiriedolwyr yng Nghymru?

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n arddangos y gwaith gwych a wneir gan ymddiriedolwyr ac yn amlygu cyfleoedd i bobl o bob math gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Mae bod yn ymddiriedolwyr yn golygu ymgymryd â chyfrifoldebau ac ymrwymiadau amser niferus ac mae’r rôl yn amlach na pheidio yn un ddi-dâl. Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn gyfle gwych i ddiolch i’ch ymddiriedolwyr am y gwaith maen nhw’n ei wneud.

Bydd CGGC a’n partneriaid Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau ar gyfer Wythnos Ymddiriedolwyr eleni. Cadwch lygad ar gylchlythyr ac ar wefan CGGC am ragor o fanylion.

Beth ydych chi’n mynd i’w wneud ar gyfer Wythnos Ymddiriedolwyr?

Dyma rai syniadau er mwyn cymryd rhan:

  • Cymerwch yr amser i ddiolch i ymddiriedolwyr am eu cyfraniad
  • Defnyddiwch yr hashnod #WythnosYmddiriedolwyr i ymuno â’r drafodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Mynychwch un o’r digwyddiadau lleol neu genedlaethol fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos
  • Cymerwch y cyfle i hysbysebu unrhyw swyddi gwag a allai fod gennych

Dyma ystadegau diddorol ynghylch ymddiriedolwyr gan y Comisiwn Elusennol:

  • Mae o amgylch 700,000 o ymddiriedolwyr yn Nghymru a Lloegr
  • Mae 93% o ymddiriedolwyr yn dweud bod y rôl yn bwysig neu’n bwysig iawn iddynt
  • Mae 70% o ymddiriedolwyr yn gwirfoddoli i elusennau bach
  • Gwerth amcangyfrifol ymddiriedolwyr yw £3.5 biliwn y flwyddyn

Fodd bynnag, mae mwyafrif (92%) o ymddiriedolwyr yn wyn, hŷn neu uwchlaw incwm ac addysg gyfartalog, felly mae angen cynyddu amrywiaeth recriwtio pobl gydag ystod eang o gefndiroedd, profiadau a sgiliau.

Edrychwn ymlaen at ddathlu Wythnos Ymddiriedolwyr yng Nghymru gyda chi!

Cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn lleol: Cefnogi Trydydd Sector Cymru 

I gael mwy o wybodaeth am faterion llywodraethu ac arweinyddiaeth, mae gennym gyfres o ymddiriedolwyr ac adnoddau llywodraethu sy’n gysylltiedig â COVID-19 ar ein tudalen arweiniad ac adnoddau COVID-19.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy