Grŵp o bobl yn sefyll ar lwyfan yn cynnal tlws Gwobrau Elusennau Cymru

Gwella chwarae a chreu atgofion drwy ein partneriaethau di-elw

Cyhoeddwyd: 30/11/23 | Categorïau: Ar gyfer aelodau, Awdur: Heather Roberts

Mae angen i chi fod yn aelod o CGGC i weld y cynnwys hwn.

Eisoes yn aelod?
Rydyn ni’n credu y gallwn ni wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd, felly beth am ymuno â ni a’n rhwydwaith cynyddol o fudiadau o bob cwr o Gymru?
Mae ein haelodaeth ar agor i unrhyw elusen, grŵp gwirfoddol, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru ac mae’n:
  • eich cysylltu â phobl eraill i rannu gwybodaeth a thanio arloesedd a syniadau
  • eich galluogi i gyrraedd eich potensial llawn fel mudiad
  • sicrhau ein bod yn dylanwadu’n effeithiol, ac yn parhau i chwyddo llais ein sector
Mae’r aelodaeth am ddim i fudiadau llai o faint ac yn dechrau ar £32 yn unig. Mae aelodau CGGC yn cael mynediad at gynnwys, digwyddiadau a disgowntiau unigryw. Mae angen i chi fod yn aelod o CGGC i weld y cynnwys hwn.