Mae staff Wallich yn Abertawe yn gwisgo PPE i ddarparu cymorth digartrefedd

Gair gan yr aelodau: The Wallich

Cyhoeddwyd: 07/09/21 | Categorïau: Heb gategori, Awdur: Jamie-Lee Cole

Mae angen i chi fod yn aelod o CGGC i weld y cynnwys hwn.
Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch
Rydyn ni’n credu y gallwn ni wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd, felly beth am ymuno â ni a’n rhwydwaith cynyddol o fudiadau o bob cwr o Gymru?
Mae ein haelodaeth ar agor i unrhyw elusen, grŵp gwirfoddol, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru ac mae’n:
  • eich cysylltu â phobl eraill i rannu gwybodaeth a thanio arloesedd a syniadau
  • eich galluogi i gyrraedd eich potensial llawn fel mudiad
  • sicrhau ein bod yn dylanwadu’n effeithiol, ac yn parhau i chwyddo llais ein sector
Mae’r aelodaeth am ddim i fudiadau llai o faint ac yn dechrau ar £32 yn unig. Mae aelodau CGGC yn cael mynediad at gynnwys, digwyddiadau a disgowntiau unigryw. Dewch i gael rhagor o wybodaeth am fod yn aelod o CGGC Gwnewch gais heddiw