A woman and two children sit at a cliffside looking over a beach

Trefnu ymweliad yn 2023 – Un wythnos ar ôl i wneud cais!

Cyhoeddwyd : 12/12/22 | Categorïau: Newyddion |

A hoffech chi ddenu pobl o gefndiroedd amrywiol i gymryd rhan yn eich mudiad neu prosiectau treftadaeth?

Fel rhan o brosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion, rydyn ni’n gweithio gyda’n partneriaid prosiect;

  • Anabledd Cymru,
  • Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST), a
  • Pride Cymru

i hwyluso ymweliadau ar gyfer eu haelod-fudiadau/gwirfoddolwyr.

NODAU

Nod yr ymweliadau yw rhoi cyfle i ddechrau neu datblygu gwaith sy’n ymwneud â dod yn fudiad mwy amrywiol a chynhwysol. Gallai hyn gynnwys cyrraedd cynulleidfaoedd a chefnogwyr newydd a denu gwirfoddolwyr, aelodau bwrdd a staff newydd er mwyn sicrhau bod ein treftadaeth ar gael i bawb.

Y nod yw i fudiadau treftadaeth gyd-ddylunio rhaglen berthnasol o weithgareddau gyda’r grŵp sy’n ymweld. Gallai enghreifftiau posibl gynnwys taith dywysedig neu gyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd dysgu neu gwirfoddoli. Gallai’r rhain hefyd fod yn gyfleoedd ar-lein, e.e. teithiau rhithwir.

MYNEGI DIDDORDEB

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu ymweliad o dymor y Gwanwyn, 2023, ymlaen, byddem ni’n dwli clywed oddi wrthych chi.

Byddai’r broses yn cynnwys:

  1. Llenwi’r Ffurflen Mynegi Diddordeb.
  2. Dod i ddigwyddiad ar-lein, dwy awr o hyd ym mis Chwefror/Mawrth 2023 i gwrdd â chynrychiolwyr o Anabledd Cymru, Pride Cymru ac EYST i gyflwyno gwaith eich mudiad.
  3. Ar ôl y digwyddiad, byddech chi’n cael eich paru ag un o’r mudiadau partner a fydd yn hwyluso ymweliad cychwynnol rhwng eich mudiad ac un o’r aelod-fudiadau neu gwirfoddolwyr. 

YMGEISIWCH NAWR

Ar hyn o bryd, mae gennym ni’r capasiti i weithio gydag 21 o fudiadau treftadaeth i hwyluso ymweliadau.

Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu yn unol â’r meini prawf yn y canllawiau ymweliad prosiect.

I gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan a chael ffurflen Mynegi Diddordeb wedi’i hanfon atoch, cysylltwch â Siobhan Hayward, Swyddog Catalydd Cymru shayward@wcva.cymru

Dyddiad cau ar gyfer Mynegi Diddordeb – Dydd Llun 6 Chwefror 2023.

Bydd mudiadau sy’n trefnu ymweliadau hefyd yn gymwys i wneud grant am Grant Cymunedol rhwng £500 – £3,000. Gall y grantiau gefnogi camau i’ch galluogi chi i ddod yn fudiad mwy cynhwysol.

Bydd y grant yn agor ar ddechrau 2023.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/07/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae’r Bwrsari i arweinwyr yng Nghymru yn ôl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy