Llun: gwefan

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Awydd gwella eich cynnwys digidol? Angen sefyll allan a chael eich clywed arlein? Bydd y cwrs hwn yn darparu awgrymiadau doeth ac offer am ddim i chi sicrhau bod eich cynnwys yn tynnu sylw.

Cynnwys

Mae cynnwys yn hollbwysig. Mae’n sylfaen i bob rhyngweithiad arlein. Os oes gennych rywbeth i’w ddweud, ond dim syniad sut, gallwn ni helpu!

Cewch ddysgu sut i ysgrifennu mewn ffordd sy’n ennyn diddordeb eich darllenwyr a sut i greu a defnyddio delweddau hardd sy’n rhad ac am ddim. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod eich gwefan yn llawn cynnwys sy’n dal sylw eich cynulleidfa.

Byddwn ni’n dangos i chi sut mae creu cynnwys sy’n ennyn diddordeb, a sut mae ysgrifennu mewn ffordd sy’n eich rhoi yn uchel mewn canlyniadau chwilio Google. Byddwn hefyd yn dangos i chi sut i reoli’ch system rheoli cynnwys a gosod canllawiau arddull i sicrhau cysondeb ar eich tudalennau i’ch gwefan edrych yn broffesiynol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Creu cynnwys diddorol a deniadol sy’n diwallu anghenion eich cynulleidfa
  • Creu a defnyddio cyfryngau trawiadol i ddenu sylw a symud eich cynnwys i’r lefel nesaf
  • Cynllunio’n effeithiol a chadw ar ben eich cynnwys arlein
  • Deall y ffordd y mae peiriannau chwilio yn gweithio a sut mae defnyddio geiriau allweddol
  • Deall nodweddion allweddol Google Analytics i fesur llwyddiant eich gwefan yn fanwl gywir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs ar gyfer pobl broffesiynol sy’n creu cynnwys i wefannau neu gylchlythyrau eu mudiadau, neu sy’n ysgrifennu i hyrwyddo. Mae’r cwrs hefyd yn addas i’r bobl hynny sy’n newydd i ysgrifennu cynnwys, neu sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.