Llun: gwefan

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan. I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Awydd gwella eich cynnwys digidol? Angen sefyll allan a chael eich clywed arlein? Bydd y cwrs hwn yn darparu awgrymiadau doeth ac offer am ddim i chi sicrhau bod eich cynnwys yn tynnu sylw.

Cynnwys

Mae cynnwys yn hollbwysig. Mae’n sylfaen i bob rhyngweithiad arlein. Os oes gennych rywbeth i’w ddweud, ond dim syniad sut, gallwn ni helpu!

Cewch ddysgu sut i ysgrifennu mewn ffordd sy’n ennyn diddordeb eich darllenwyr a sut i greu a defnyddio delweddau hardd sy’n rhad ac am ddim. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod eich gwefan yn llawn cynnwys sy’n dal sylw eich cynulleidfa.

Byddwn ni’n dangos i chi sut mae creu cynnwys sy’n ennyn diddordeb, a sut mae ysgrifennu mewn ffordd sy’n eich rhoi yn uchel mewn canlyniadau chwilio Google. Byddwn hefyd yn dangos i chi sut i reoli’ch system rheoli cynnwys a gosod canllawiau arddull i sicrhau cysondeb ar eich tudalennau i’ch gwefan edrych yn broffesiynol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Creu cynnwys diddorol a deniadol sy’n diwallu anghenion eich cynulleidfa
 • Creu a defnyddio cyfryngau trawiadol i ddenu sylw a symud eich cynnwys i’r lefel nesaf
 • Cynllunio’n effeithiol a chadw ar ben eich cynnwys arlein
 • Deall y ffordd y mae peiriannau chwilio yn gweithio a sut mae defnyddio geiriau allweddol
 • Deall nodweddion allweddol Google Analytics i fesur llwyddiant eich gwefan yn fanwl gywir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs ar gyfer pobl broffesiynol sy’n creu cynnwys i wefannau neu gylchlythyrau eu mudiadau, neu sy’n ysgrifennu i hyrwyddo. Mae’r cwrs hefyd yn addas i’r bobl hynny sy’n newydd i ysgrifennu cynnwys, neu sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Zoom
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

I gael eich ychwanegu at restr aros cwrs neu weminar cliciwch yma.

Gellir cyflwyno pob un o’n cyrsiau mewn modd pwrpasol wedi’u teilwra er mwyn diwallu anghenion eich mudiad. Llenwch ein ffurflen gais am hyfforddiant pwrpasol ac fe wnaiff aelod o’n tîm ni’n cysylltu â chi.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad arall, anfonwch e-bost at training@wcva.cymruGallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau bob wythnos/mis.

UCHAFSWM o ddau le i bob mudiad
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n aelod, gwiriwch yma