One person on laptop with someone taking notes next to them

Ysgrifennu i’r we a gyrru traffig i’ch gwefan

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Awydd gwella eich cynnwys digidol? Angen sefyll allan a chael eich clywed arlein? Bydd y cwrs hwn yn darparu awgrymiadau doeth ac offer am ddim i chi sicrhau bod eich cynnwys yn tynnu sylw.

Cynnwys

Mae cynnwys yn hollbwysig. Mae’n sylfaen i bob rhyngweithiad arlein. Os oes gennych rywbeth i’w ddweud, ond dim syniad sut, gallwn ni helpu!

Cewch ddysgu sut i ysgrifennu mewn ffordd sy’n ennyn diddordeb eich darllenwyr a sut i greu a defnyddio delweddau hardd sy’n rhad ac am ddim. Bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod eich gwefan yn llawn cynnwys sy’n dal sylw eich cynulleidfa.

Byddwn ni’n dangos i chi sut mae creu cynnwys sy’n ennyn diddordeb, a sut mae ysgrifennu mewn ffordd sy’n eich rhoi yn uchel mewn canlyniadau chwilio Google. Byddwn hefyd yn dangos i chi sut i reoli’ch system rheoli cynnwys a gosod canllawiau arddull i sicrhau cysondeb ar eich tudalennau i’ch gwefan edrych yn broffesiynol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Creu cynnwys diddorol a deniadol sy’n diwallu anghenion eich cynulleidfa
  • Creu a defnyddio cyfryngau trawiadol i ddenu sylw a symud eich cynnwys i’r lefel nesaf
  • Cynllunio’n effeithiol a chadw ar ben eich cynnwys arlein
  • Deall y ffordd y mae peiriannau chwilio yn gweithio a sut mae defnyddio geiriau allweddol
  • Deall nodweddion allweddol Google Analytics i fesur llwyddiant eich gwefan yn fanwl gywir

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs ar gyfer pobl broffesiynol sy’n creu cynnwys i wefannau neu gylchlythyrau eu mudiadau, neu sy’n ysgrifennu i hyrwyddo. Mae’r cwrs hefyd yn addas i’r bobl hynny sy’n newydd i ysgrifennu cynnwys, neu sy’n dymuno diweddaru eu gwybodaeth.

Am yr hyfforddwr

Mae Andrew Collins yn gweithio fel Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ProMo-Cymru. Fel rhan o’i waith, mae’n olygydd i TheSprout, cylchgrawn arlein a gwefan wybodaeth Caerdydd i bobl ifanc 11-25 oed. Mae hefyd yn goruchwylio marchnata i brosiect Meic Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  

Mae ganddo radd yn y Saesneg, a phrofiad helaeth mewn cyfathrebu, rheoli cynnwys a hyrwyddo ar lwyfannau digidol, ac wedi bod yn gweithio yn y maes hwn ers dros 5 mlynedd. Ac yntau’n ddilynwr brwd o ffasiwn digidol, mae ganddo gymwysterau Google Analytics, AdWords a statws partner i Google Non-Profit. Mae hefyd yn athro cymwysedig ac wedi gweithio fel athro Saesneg mewn ysgol uwchradd. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau dylunio gwefannau ac yn gefnogwr rygbi brwd sy’n eistedd ar fwrdd Ymddiriedolaeth Rygbi CF10.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer anghenion eich mudiad. Cysylltwch os hoffech drafod hyn ymhellach.