A man with headphones on at a desktop computer next to a window

Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sector gwirfoddol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Edrych ar sut y gall eich elusen neu’ch grŵp cymunedol ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol i ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa.

Cynnwys

Mae cyfryngau cymdeithasol wedi newid llawer yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ei gwneud hi’n anoddach i elusennau a mudiadau nid-er-elw fod yn llwyddiannus ar gyfryngau cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae modd cael cyrhaeddiad organaidd ac ymwelwyr ar Facebook a Twitter o hyd, ond ei fod yn gofyn am gynllunio gofalus a dulliau gweithredu strategol.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu’n benodol at elusennau i’w helpu i ddweud eu dweud ar-lein.

Canlyniadau dysgu

  • Sut mae cyfryngau cymdeithasol yn gweithio yn y dirwedd gyfredol
  • Sut i nodi rhwystrau unigol a sefydliadol i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol
  • Pa fathau o gynnwys sy’n perfformio’n dda ar gyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd
  • Sut i lunio negeseuon unigryw a diddorol ar gyfer eich platfformau cymdeithasol amrywiol
  • Sut i ddechrau ar strategaeth cyfryngau cymdeithasol eich elusen

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Anelir y cwrs hwn at staff neu wirfoddolwyr sy’n gobeithio datblygu eu sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu digidol. Nid yw’r cwrs yn benodol i “ddechreuwyr” nac i “arbenigwyr”, croesawir pob lefel o allu technegol gan fod y cwrs hwn yn ymdrin â dulliau a thechnegau i’ch mudiad trydydd sector ffynnu ar-lein.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.