Llun: Cyfarfod staff

Rheoli risg

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

11 Gorffennaf 2022 | 9.30 am – 12.30 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Nod y cwrs yw gwella gallu pobl i nodi, asesu a rheoli risgiau mewn mudiad.

Cynnwys

Yn y cwrs hwn, byddwn ni’n edrych ar reoli risg a’i gydberthynas â gwell llywodraethu a chynlluniau gweithredol a phenderfyniadau.

Canlyniadau dysgu

  • Deall egwyddorion nodi, asesu a rheoli risg mewn mudiad – gan gynnwys risgiau strategol a gweithredol
  • Edrych ar sut rydyn ni’n ymwneud â risg a’i heffaith wrth wneud penderfyniadau
  • Edrych ar ddiwylliant risg a sut i ddylanwadu arno
  • Deall sut i lunio adroddiad ar gofrestr risg

I bwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn briodol ar gyfer ymddiriedolwyr, rheolwyr a rheolwyr prosiect.