Group of people planning in meeting room around cork board

Rheoli amser yn y sector gwirfoddol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Rhoi’r dulliau a’r technegau i chi reoli’ch amser yn fwy effeithiol, yn y gwaith a gartref.

Cynnwys

Mae amser yn werthfawr, yn enwedig wrth weithio yn y trydydd sector. Pan fo pob eiliad a dreulir yn cael ei adrodd a’i ddadansoddi, mae’n hawdd teimlo’ch bod yn colli gafael ar y dydd. Os ydych erioed wedi aros y tu allan i gyfarfod yn gwylio’ch mewnflwch yn llenwi ar eich ffôn, wedi anwybyddu galwadau, wedi meddwl sut nad ydych wedi llwyddo i groesi dim byd oddi ar eich rhestr waith heddiw…efallai fod angen i chi dreulio amser yn ad-drefnu’ch blaenoriaethau.

Bydd y cwrs hwn o gymorth i chi ddeall yn well sut rydych yn rheoli amser, yn bersonol ac yn broffesiynol, gan roi’r dulliau a’r technegau i chi fod yn fwy effeithiol. Ymysg y pynciau fydd:

  • Eich ffordd bersonol o reoli amser
  • Cydbwyso gwaith sydd wedi’i gynllunio a gofynion annisgwyl
  • Yr ebyst enbyd!
  • Creu’r amgylchedd cywir

Canlyniadau dysgu

Drwy gwblhau’r rhaglen, bydd gennych:

  • Yn fwy ymwybodol o’ch ffordd bersonol o reoli amser
  • Yn gallu defnyddio technegau yn well i reoli’ch amser yn fwy effeithiol
  • Yn gallu rheoli ebyst yn well
  • Yn gallu creu’r amgylchedd cywir i reoli amser

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Unrhyw un sydd am wella’r ffordd y mae’n rheoli ei amser ac yn blaenoriaethu ei waith.

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Mandy Williams yn ymgynghorydd, hyfforddwr, hwylusydd a chymhellwr llawrydd sy’n arbenigo mewn cyfranogi ac ymgysylltu, cyfathrebu, arwain, newid sefydliadol, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a sgiliau bywyd.

A hithau’n Bennaeth Datblygu Busnes, Ymgynghori a Dysgu ac yn Bennaeth Cyfranogaeth Cymru yn WCVA rhwng Gorffennaf 2009 a Mawrth 2018, yn ogystal â chynnig ymgynghoriaeth lawrydd, dysgodd Mandy sut i reoli ei hamser yn effeithiol – ac mae hi bellach yn barod i rannu ei doethineb.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.