Llun: Cyfryngau cymdeithasol

Marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol

Categorïau: Uncategorized,

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023 |
10 am – 1 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023 |
10 am – 1 pm | Ar-lein

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

Amcanion

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi’r wybodaeth i chi allu defnyddio eich platfformau cyfryngau cymdeithasol fel platfformau marchnata effeithiol.

Cynnwys

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch chi’n deall pwysigrwydd marchnata digidol yn y byd modern a’r rhan y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae ynddo. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar strategaethau ar sut i ymhél â chynulleidfaoedd a meithrin cymunedau ar-lein, a sut i ddefnyddio dadansoddeg i fesur llwyddiant postiadau ac ymgyrchoedd i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar ddata.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch chi’n gallu:

 • Deall strategaethau i ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn well.
 • Dylunio strategaethau marchnata sy’n canolbwyntio ar nodau sy’n cefnogi gwaith eich mudiad.
 • Gallu defnyddio dadansoddeg i fesur llwyddiant ymgyrchoedd marchnata.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer staff neu wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn dysgu sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol i gefnogi eu gwaith. Mae’r cwrs hwn yn fwyaf addas i bobl sydd:

 • Yn defnyddio offer digidol yn eu gwaith bob dydd – fel e-bost, cyfarfodydd rhithwir a meddalwedd swyddfa.
 • Â dealltwriaeth sylfaenol o blatfformau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd.
 • Yn deall cysyniadau marchnata sylfaenol, fel cynulleidfa darged, brandio a hysbysebu.
 • Â sgiliau sylfaenol mewn creu cynnwys.
 • Yn gyfarwydd â chysyniadau ac offer dadansoddi data.

Gofynion y cwrs

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad gorau ar ein cyrsiau, gofynnwn y canlynol ohonoch chi;

 • Ymrwymwch i fynychu holl hyd yr hyfforddiant
 • Profwch eich mynediad i Teams
 • Bydd yr hyfforddiant yn dechrau’n brydlon, cyrhaeddwch 10 munud cyn yr amser dechrau, oherwydd mae’n bosibl na fydd pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu gadael i mewn
 • Mae ein cyrsiau’n rhyngweithiol a chyfranogol a gofynnwn, lle’n bosibl, i’r holl ddysgwyr gael eu camerâu arno a chymryd rhan drwy’r cyfleusterau microffon a sgwrsio
 • Rhowch wybod i ni wrth gadw’ch lle os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol, e.e. dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
 • Bydd copi dall o’r cyfarwyddiadau ymuno ac adnoddau yn cael ei anfon atoch gan bookings@wcva.cymru, gwiriwch eich ffolder e-bost sothach os nad ydych chi wedi’u derbyn wythnos cyn yr hyfforddiant (unrhyw broblemau, rhowch wybod i ni)
 • Os na allwch chi fynychu, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru (gweler ein polisi canslo)

Os nad ydych chi’n siŵr a yw’r cwrs hwn ar y lefel gywir i chi, cysylltwch ag archebion@wcva.cymru.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan Big Learning Company, sydd â 15 mlynedd o brofiad yn datblygu a chyflwyno rhaglenni dysgu digidol ar draws pob sector yng Nghymru.

Mae’r hyfforddiant yma yn rhan o Newid: Digidol ar gyfer y trydydd sector. Cyflwynir Newid mewn partneriaeth â CGGCCwmpas a ProMo-Cymru, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn hyrwyddo ymarfer digidol dda ar draws y trydydd sector yng Nghymru, gwneir hyn wrth ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth a gwybodaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i newid.cymru

SAESNEG

CYMRAEG