Arglwyddes yn edrych ar oriawr

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol

18 May 2022 | 10 am – 12.30 pm 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod  

Helpu cyfranogwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

Cynnwys 

Yn y sesiwn hanner diwrnod ar-lein hon, byddwn ni’n edrych ar y canlynol: 

  • Eich dull personol o reoli amser  
  • Creu’r amgylchedd cywir 
  • Blaenoriaethu 
  • Cydbwyso gwaith a gynlluniwyd a galwadau annisgwyl  
  • Y negeseuon e-bost erchyll 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu: 

  • Cael dealltwriaeth well o sut maen nhw’n rheoli eu hamser  
  • Blaenoriaethu eu gwaith yn fwy hyderus  
  • Cynllunio ar gyfer galwadau annisgwyl yn well  
  • Rheoli eu negeseuon e-bost yn fwy effeithiol  

I bwy mae’r cwrs?  

Unrhyw un a hoffai allu rheoli ei amser yn fwy effeithiol.