Two women gather round a laptop conversing with others at an online event

Gweminar: Diweddariad ar lywodraethu elusennau

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

7 Mehefin 2022 | 2 pm – 3 pm

Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

Nod y Weminar

Darparu crynodeb o’r diweddariadau a’r newidiadau diweddaraf mewn cyfraith a llywodraethu elusennau a sut gallent effeithio ar eich mudiad.

Cynnwys

Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn sicrhau gwydnwch a llwyddiant mudiadau gwirfoddol ond gall derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf fod yn anodd.

Bydd y weminar hon yn amlygu’r ‘pynciau llosg’ mewn llywodraethu elusennau, yn crynhoi’r diweddariadau a newyddion diweddaraf a allai effeithio ar eich mudiad ac yn dweud wrthych chi o ble i gael rhagor o wybodaeth ac adnoddau.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y weminar, bydd cyfranogwyr yn:

  • Ymwybodol o’r ‘pynciau llosg’ cyfredol ym maes llywodraethu elusennau
  • Ymwybodol o’r rhybuddion a’r diweddariadau diweddaraf gan y Comisiwn Elusennau a gan reoleiddwyr eraill
  • Ymwybodol o’r offer ac adnoddau newydd sy’n gallu cynorthwyo llywodraethu da
  • Ymwybodol o ddigwyddiadau i ddod

I bwy mae’r sesiwn

Bydd y sesiwn hon yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un â diddordeb mewn llywodraethu elusen, ond bydd yn arbennig o berthnasol i ymddiriedolwyr a staff uwch sy’n ymwneud yn uniongyrchol â llywodraethu elusen.