Llun: ffigurau amddiffyn dwylo

Gweminar: Cod ymarfer diogelu newydd Llywodraeth Cymru

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

6 Medi 2022 | 2 pm – 3 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Hysbysu mynychwyr o’r Cod Ymarfer Diogelu a gyhoeddwyd yn ddiweddar a sut y gallai gael ei roi ar waith.

Cynnwys

Ym mis Chwefror 2022, rhyddhaodd Llywodraeth Cymru’r Cod Ymarfer Diogelu newydd. Mae’r cod ymarfer newydd hwn wedi’i ddatblygu i gefnogi mudiadau nad ydynt fel arall wedi’u cynnwys mewn canllawiau statudol ar gyfer Diogelu er mwyn gwella eu harferion a’u dealltwriaeth o ddiogelu.

Yn ystod y weminar, bydd Suzanne Mollison, Swyddog Diogelu CGGC, yn egluro sut bydd y Cod newydd hwn yn cael ei roi ar waith. Bydd amser ar ddiwedd y weminar am gwestiynau.

Canlyniad dysgu

  • i ymgyfarwyddo mudiadau â’r canllawiau defnyddiol hyn

I bwy mae’r weminar?

Swyddogion diogelu, ymddiriedolwyr diogelu arweiniol neu bobl eraill â chyfrifoldebau diogelu mewn mudiadau nad ydynt fel arall wedi’u cynnwys mewn canllawiau statudol (e.e. ni fyddai’r digwyddiad hwn yn berthnasol i ofal plant cofrestredig).