Diverse group of people high fiving

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Eich helpu i feithrin dealltwriaeth well o beth yw gweithio mewn partneriaeth a beth sy’n ei wneud yn effeithiol.

Cynnwys

Mae angen help llaw arnom ni gyd o bryd i’w gilydd. Mae gweithio mewn partneriaeth yn nodwedd gyffredin yn y trydydd sector drwyddo draw, sy’n gallu bod o fudd enfawr i bawb ynddi.

Mae’r cwrs hwn yn edrych ar sut i weithio mewn partneriaeth yn llwyddiannus, gan edrych ar amrywiaeth o agweddau, gan gynnwys: rôl unigolion o fewn partneriaethau; bod yn fwy effeithiol yn bersonol; a sut i ddatblygu perthynas o fewn partneriaethau.

Byddwch hefyd yn edrych ar y mathau o bartneriaethau, eu dibenion, technegau ar gyfer adolygu pwrpas a phrosesau partneriaethau, gan sicrhau bod partneriaethau wedi’u strwythuro yn y ffordd fwyaf effeithiol a bod ganddynt amcanion priodol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu:

  • arolygu ac adolygu rôl unigolyn mewn partneriaeth fel bod nhw’n gallu penderfynu parhau, newid beth maen nhw’n gwneud neu dynnu allan o bartneriaeth
  • bod yn fwy effeithiol yn bersonol, gweithio i gryfderau ac i wella gwendidau
  • sicrhau bod partneriaeth wedi’i strwythuro yn y ffordd fwyaf effeithiol posib a bod ganddo amcanion addas
  • newid neu ail-ffocysu’r bartneriaeth yn effeithiol pan bod angen

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at staff sy’n cymryd rhan mewn partneriaethau ac eisiau eu wneud yn fwy effeithiol.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.