Dyn yn sefyll o flaen cynulleidfa yn cyflwyno

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy’n ennyn diddordeb

29 Mehefin & 6 Gorffennaf 2022 | 10 am – 1 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Cynnwys

Rydym ni gyd wedi eistedd drwy gyfarfod a’n rhoi i gysgu gan sleid ar ôl sleid, heb ymdrech o gwbl i ennyn ein diddordeb. Ond i gyfleu’ch syniadau yn effeithiol, mae angen i’ch cyflwyniadau aros yn y cof – boed hynny mewn cyfarfod tîm neu wrth gyflwyno cynnig am gyllid.

Bydd y cwrs undydd hwn yn rhoi hwb i’ch gallu i ddylunio cyflwyniadau effeithiol a diddorol, gan hefyd feithrin yr hyder i’w cyflwyno o flaen cynulleidfa. Byddwn yn ymdrin â dylunio a rhoi cyflwyniadau rhagorol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

  • Adnabod a defnyddio elfennau allweddol cyflwyniad rhagorol
  • Bod yn fwy hyderus yn y sgiliau angenrheidiol i roi cyflwyniadau rhagorol
  • Dylunio cymhorthion gweledol yn well ar gyfer cyflwyniadau

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n rhoi cyflwyniadau o unrhyw fath.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer anghenion eich mudiad. Cysylltwch os hoffech drafod hyn ymhellach.