Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Dosbarthiadau Meistr Recriwtio Ymddiriedolwyr

Categorïau: Llywodraethu a diogelu,

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod  

Eich helpu chi i adnabod pa fathau o ymddiriedolwyr fyddai’n cefnogi datblygiad eich elusen a sut i’w recriwtio. 

Cynnwys  

Recriwtio ymddiriedolwyr newydd yw un o’r penderfyniadau pwysicaf y gall elusen ei wneud. Mae argyfwng COVID-19 wedi profi pa mor bwysig yw bod â bwrdd amrywiol yn ei le sydd â’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad i arwain eich elusen trwy amseroedd heriol.

Ymunwch â’r elusen recriwtio ymddiriedolwyr, Getting on Board, a grŵp bychan o elusennau eraill, er mwyn penderfynu pwy sydd eu hangen arnoch ar eich bwrdd, ysgrifennu hysbyseb a fydd yn denu’r ymddiriedolwyr sydd eu hangen arnoch, dysgu ble i hysbysebu, cynllunio’ch proses o greu rhestr fer a chyfweld ac ystyried sut y byddwch yn cynefino ymddiriedolwyr fel bod modd i chi elwa o’u mewnbwn cyn gynted â phosibl ar ôl eu penodi. 

Byddwch yn gweithio ar eich deunydd recriwtio ymddiriedolwyr eich hun yn ystod y dosbarthiadau meistr, felly mae hwn yn fuddsoddiad amser gwych i unrhyw elusen sy’n cynllunio i recriwtio ymddiriedolwr yn y tymor byr a chanolig.  

Canlyniadau Dysgu 

Trwy fynychu’r cwrs, byddwch yn gwybod sut i:  

  • Benderfynu pwy sydd eu hangen arnoch ar eich bwrdd  
  • Ysgrifennu hysbyseb ymddiriedolwyr a phecyn gwybodaeth cymhellgar 
  • Dod o hyd i’ch ymddiriedolwyr newydd  
  • Creu rhestr fer o ymddiriedolwyr a’u cyfweld  
  • Sicrhau bod eich ymddiriedolwyr yn cael y dechrau gorau posibl arni  

I bwy mae’r cwrs? 

Prif Swyddogion Gweithredol, Rheolwyr a Chyfarwyddwyr elusennau a/neu ymddiriedolwyr. Bydd dau unigolyn o bob mudiad (fel arfer Prif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd) yn fwy effeithiol, ond nid yw’n hanfodol. 

Cwrdd â’r hyfforddwr  

Mae ‘Getting on Board’ yn elusen sy’n helpu unigolion ac aelodau o rwydweithiau proffesiynol i ddod yn arweinwyr newydd mewn cymunedau drwy wirfoddoli ar lefel bwrdd. 

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.