A woman taking notes at a meeting in a busy cafe

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol

Dyddiadau cyrsiau newydd yn dod yn fuan – cofrestrwch ar ein rhestr bostio i fod y cyntaf i glywed.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Amcanion

Ystyried ffyrdd o gofnodi’r amrywiaeth o ddata a gynhyrchir mewn ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol.

Cynnwys

Gall teimlo’n frawychus pan ofynnir i chi gymryd nodiadau a chofnodi trafodaethau yn ystod digwyddiadau cyfranogol ac ymgynghoriadau. Yn aml, cynhyrchwyd llawer o ddata a gall eu cofnodi’n gywir fod yn heriol.

Nod y cwrs byr hwn yw archwilio ffyrdd o gofnodi amrywiaeth o ddata a gynhyrchir yn effeithiol ac yn syml. Byddwch yn dysgu gwahanol ddulliau a strategaethau i sicrhau nad ydych yn methu dim byd. Bydd cyfle i chi hefyd ymarfer eich sgiliau a rhannu syniadau ac awgrymiadau gyda chyfranogwyr eraill.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu…

  • Egluro sut y caiff data o ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol ei ddefnyddio
  • Cymharu mathau o ddata a allai ddeillio o ddigwyddiad, a dulliau addas o gofnodi mathau gwahanol o ddata
  • Disgrifio enghreifftiau o ffordd dda a ffordd wael o gymryd nodiadau
  • Defnyddio awgrymiadau a thechnegau ymarferol ar gyfer cofnodi data
  • Defnyddio camau cynllunio a pharatoi i nodi’r ffordd orau o gofnodi data

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Staff gweinyddol a staff y rheng flaen mewn gwasanaethau cyhoeddus a mudiadau’r trydydd sector y mae’n ofynnol iddynt gymryd nodiadau a chofnodi data mewn ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.