Image: using social media

Cymreigio eich cyfrifon cymdeithasol

13 Medi 2022 | 2 pm – 3 pm (Cymraeg)

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

20 Medi 2022 | 2 pm – 3 pm (Saesneg)

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesgeg

Amcanion

Dysgu sut mae creu cynnwys bachog ac effeithiol yn ddwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynnwys 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn gyfle gwych i gadw mewn cyswllt gyda’ch defnyddwyr gwasanaeth a chyrraedd cefnogwyr a defnyddwyr newydd. Gall baratoi cynnwys Cymraeg eich helpu i gyrraedd dilynwyr newydd ac i sefyll allan. Byddwn yn ceisio ateb cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml gan elusennau am y ffordd orau o ddefnyddio’r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol trwy edrych ar enghreifftiau go iawn.

Byddwn yn ystyried gwahanol opsiynau sy’n addas ar gyfer sefydliadau sydd heb lawer o staff sy’n siarad Cymraeg a sefydliadau sydd eisoes yn gweithio’n ddwyieithog. Byddwn hefyd yn trafod pa gymorth sydd ar gael i sefydliadau pan fo adnoddau’n brin.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y weminar bydd cyfranogwyr:

  • Yn gwybod am ddefnydd clyfar o ddelweddau a phosteri
  • Yn ymwybodol o ba gyfrifon eraill y gallwch eu tagio i gyrraedd pobl newydd
  • Wedi cynyddu eu gwybodaeth o’r arfer orau wrth greu cynnwys dwyieithog
  • Yn ymwybodol o offer ac adnoddau gallwch fanteisio arnynt i greu cynnwys Cymraeg

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn

Bydd y sesiwn hon yn ddefnyddiol i swyddogion neu wirfoddolwyr gydag elusen sydd â diddordeb mewn rhoi cynnig ar ddefnyddio mwy o Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol.