Diverse group of people on laptops at meeting smiling together

Cydgynhyrchu ar waith

Dim ond wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer cwsmer y caiff y cwrs hwn ei ddarparu – nid yw ar gael ar ein rhaglen hyfforddi gyhoeddus. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.

Gall cydgynhyrchu, os yw’n cael ei wneud yn dda, sicrhau bod gan ddinasyddion lais ystyrlon a’u bod yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar gyd-destun cydgynhyrchu yng Nghymru ac yn egluro terminoleg cydgynhyrchu. Byddwn yn ystyried y ffactorau sydd eu hangen er mwyn cydgynhyrchu’n effeithiol, megis newid diwylliannol er mwyn rhannu pŵer â dinasyddion a dull seiliedig ar asedau.

Byddwn hefyd yn ystyried manteision a heriau cydgynhyrchu. Bydd astudiaethau achos sy’n dangos cydgynhyrchu ar waith yn cael eu rhannu yn ystod y cwrs a bydd cyfle i ymarfer nifer o ddulliau cynllunio cyfranogol.

Amcanion

Cyflwyno cysyniad cydgynhyrchu a sut i’w ddefnyddio wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr wedi…

  • Rhoi cydgynhyrchu yng Nghymru yn ei gyd-destun
  • Ennill gwell ddealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth gydgynhyrchu
  • Trafod y cyd-destun diwylliannol sydd ei angen i gydgynhyrchu ffynnu
  • Dod i werthfawrogi’r manteision a’r heriau
  • Rhannu astudiaethau achos o gydgynhyrchu ar waith
  • Ymarfer dulliau cynllunio cyfranogol

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at unigolion, cymunedau a mudiadau sydd am ddatblygu a chynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth ymhellach er mwyn ymgysylltu â’r cyhoedd a gweithio mewn ffordd gydgynhyrchiol.

Hyd

1 diwrnod