Young people sit around a table with their laptops, smiling and talking

Cryfhau Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth Ymddiriedolwyr

24 Ionawr 2023 | 9.30 am – 12.30 pm

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod

Mae’r gweithdy 3 awr hwn ar gyfer ymddiriedolwyr elusennau sy’n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u hyder mewn arweinyddiaeth a llywodraethiant.

Cynnwys

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn eich tywys trwy ystod o egwyddorion arweinyddiaeth a llywodraethiant, wedi’u seilio ar y Cod Llywodraethu i Elusennau. Bydd cyfleoedd i drafod arfer dda gyda chyd-ymddiriedolwyr yn ystod y gweithdy hyfforddi cyfranogol hwn.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp bach a thrafodaeth. Cefnogir yr hyfforddiant gan sleidiau PowerPoint a set gyflawn o daflenni yn ogystal â dolenni i Hwb Gwybodaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Canlyniadau Dysgu 

Trwy fynychu’r cwrs byddwch yn 

  • Archwilio rôl arweinyddol y Bwrddpwyllgor rheoli  
  • Gwella meddwl a chymhwysiad strategol   
  • Adeiladu’r TÎM Llywodraethu  
  • Ysgogi ac arwain newid cadarnhaol  

bwy mae’r cwrs? 

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer ymddiriedolwyr newydd a rhai sy’n weithredol ers tro. Gallai fod o ddiddordeb hefyd i bobl sy’n ystyried dod yn ymddiriedolwr ac sydd eisiau dysgu mwy ynglŷn â rôl strategol ac arweinyddol y Bwrdd.

Gellir cyflwyno ein holl gyrsiau pwrpasol a’u teilwra i ddiwallu anghenion eich mudiad. Cwblhewch ein ffurflen gais hyfforddiant pwrpasol a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Am unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch training@wcva.cymru.