Reham Bassal

Reham Bassal, Ymddiriedolwr WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Ymddiriedolwr

Mae Reham yn farchnadwraig wedi cymhwyso gyda’r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) sydd â chefndir rhyngwladol amrywiol iawn. Mae wedi gweithio ar draws sectorau amrywiol, gan gynnwys bancio a chyllid, yswiriant ac e-fasnach ar hyn o bryd – o fanciau rhanbarthol mawr i ‘frandiau heriol’ newydd.

Mae Reham wedi ymgymryd â rolau rheoli cymunedol, yn ogystal â swyddi cyfryngau cymdeithasol a marchnata sianeli, a daw â safbwyntiau unigryw, gyda’i phrofiadau blaenorol yn y Dwyrain Canol yn ogystal â’r DU.

Yn ogystal â gradd Fagloriaeth mewn Marchnata, gwnaeth Reham gwblhau cymhwyster Lefel 6 y CIM mewn Marchnata Digidol yn ddiweddar, ac mae hefyd wedi ymgymryd â gwaith cyfieithu ar gyfer ymgyrchoedd brand cyfryngau cymdeithasol ledled rhanbarthau MENA. Mae Reham yn angerddol ynghylch grymuso unigolion a mudiadau i gofleidio newid ar lefelau uwch ac annog pobl o bob cefndir i gyflawni eu gorau.

Y tu allan i’r byd marchnata, mae Reham wedi gwirfoddoli a chyfieithu ar gyfer cyrff elusennol ffoaduriaid cymunedol, ac mae’n fam brysur. Gyda’r ychydig iawn o amser rhydd sydd ganddi, mae wrth ei bodd yn teithio ar hyd a lled y byd – gyda ffrindiau a theulu, ond yr hyn y mae’n ei fwynhau uwchlaw popeth yw croesawu ymwelwyr i’w chartref a dangos harddwch Cymru iddyn nhw!

Dilyn Reham Bassal

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: