Natalie Zhivkova

Prif llun Natalie Zhivkova, Rheolwr Polisi a Mewnwelediadau CGGC

Rheolwr Polisi a Mewnwelediadau

Natalie sy’n arwain ein gwaith ar ddatblygu polisïau, dylanwadu ac ymchwil. Mae’n ymgysylltu â’r sector ac yn trawsnewid eu hadborth yn ddatrysiadau polisi i’w cynnig i’r llywodraeth. Mae hefyd yn rhoi’r newydd diweddaraf i ni i gyd ar y tueddiadau, y datblygiadau gwleidyddol a’r newidiadau deddfwriaethol mwyaf newydd.

Mae gan Natalie radd dosbarth cyntaf o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd ac mae ganddi gefndir proffesiynol mewn polisi busnes. Mae’n angerddol am hawliau a rhyddidau dynol, cyflwr ein hamgylchedd naturiol a chyfranogiad dinesig.

Yn wirfoddolwr gydol oes, mae Natalie wedi benthyg ei sgiliau i elusennau plant, anifeiliaid ac atal masnachu pobl. Mae’n drefnydd cymunedol ymroddedig – hi yw cyd-sylfaenydd grŵp cymunedol dawnsio Affro-ladin mwyaf Caerdydd, ac mae’n swyddog canlyniadau ar gyfer gorsaf bleidleisio o bell Bwlgaria yng Nghaerdydd.

Mae Natalie yn frwd am y Gymraeg, yn ddawnswraig frwdfrydig ac yn gefnogwr mawr o’r Eurovision.

Dilyn Natalie Zhivkova

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 20/12/23

‘Mewn argyfwng, gwisgwch eich masg ocsigen eich hun yn gyntaf’

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 10/11/23

Canlyniad ôl-ystyriaeth

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 24/11/22

Mae’n cymryd cymuned (i gadw hud y Nadolig yn fyw)

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 06/06/22

‘Ydych chi’n cerdded yr holl ffordd i Mecca?’

Darllen mwy