Menai Owen-Jones

Menai Owen-Jones, aelod o fwrdd CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Ymddiriedolwr

Mae Menai yn Gyfarwyddwr Siartredig, yn arweinydd profiadol yn y sector cymdeithasol ac yn Is-gadeirydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Hi oedd Prif Weithredwr y Sefydliad Pitẅidol, elusen iechyd wobrwyol ledled y DU, tan fis Medi 2021. Yn ystod ei deiliadaeth ddeng mlynedd, llwyddodd i arwain newid trawsnewidiol a chynaliadwy, gan sefydlu’r mudiad fel mudiad blaenllaw yn ei faes yn fyd-eang.

Dros yr ugain blynedd ddiwethaf, mae Menai wedi cyfrannu’n eang at gymdeithas sifil yng Nghymru, ac yn y Deyrnas Unedig, fel gwirfoddolwr ac yn gyflogedig. Mae Menai’n frwd am arweinyddiaeth gynhwysol ac mae ganddi ddiddordebau eang, rhwydweithiau a phrofiadau amrywiol iawn ar draws nifer o ddisgyblaethau a mudiadau.

Mae Menai yn Ymddiriedolwr gyda Race Council Cymru a Daring to Dream ar hyn o bryd. Tan yn ddiweddar, bu hefyd yn gwasanaethu ar fwrdd Cymdeithas Prif Weithredwyr Sefydliadau Gwirfoddol (ACEVO).

Wedi’i magu yng Ngogledd Cymru, mae Menai yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn rhiant i blentyn ifanc. Graddiodd Menai yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd a chymhwysodd fel Cyfarwyddwr Siartredig ym mis Medi 2020.

Gan fynd ati’n weithredol i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant, a gweithio i herio anghydraddoldebau, mae gan Menai brofiad byw o fod yn rhan o gymuned leiafrifol (LHDTC+).

Yn 2019 a 2021, enillodd Menai Wobrau DU a Byd-eang ‘CEO Today’ am fod yn arweinydd arloesol a chryf. Mae’n Gymrawd o Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD) a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (RSA), yn llysgennad ar gyfer IoD Cymru a chyda phenodiadau cynghori amrywiol gan gynnwys bod yn aelod o Fwrdd Samariaid Cymru.

Dilyn Menai Owen-Jones

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 15/06/22

Cadw eich pen uwchlaw’r argyfwng

Darllen mwy