Menai Owen-Jones

Menai Owen-Jones, aelod o fwrdd CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Ymddiriedolwr

Mae Menai yn Gynghorydd Annibynnol yng Nghomisiwn Senedd Cymru. Mae’n Gyfarwyddwr Siartredig, yn ymgynghorydd, yn Brif Weithredwr gwobrwyol yn y sector gwirfoddol ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol profiadol. 

Mae Menai yn Llywodraethwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a chafodd ei hethol yn Gyd Is-gadeirydd ar gyfer 2021/22. Mae’n gyfarwyddwr o’i chwmni ymgynghoriaeth ei hun ac yn Brif Weithredwr Ymgynghorol (Interim) ar hyn o bryd gydag Elusen Canser Plant Cymru, LATCH. 

Hyd at fis Medi 2021, Menai oedd Prif Weithredwr y Sefydliad Pitẅidol, elusen iechyd ledled y DU. Yn ystod ei deiliadaeth ddeng mlynedd, llwyddodd i arwain newid trawsnewidiol a chynaliadwy, gan sefydlu’r mudiad fel mudiad blaenllaw yn ei faes yn fyd-eang. 

Dros y ddwy ar hugain mlynedd ddiwethaf, mae Menai wedi cyfrannu’n eang at gymdeithas sifil yng Nghymru, ac yn y Deyrnas Unedig, fel gwirfoddolwr ac yn gyflogedig. Mae’n frwd am arweinyddiaeth gynhwysol ac mae ganddi ddiddordebau eang, rhwydweithiau a phrofiadau amrywiol iawn ar draws nifer o ddisgyblaethau a mudiadau. 

Mae Menai yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (RSA) a Sefydliad Siartredig Cyfarwyddwyr. Mae wedi bod yn Ymddiriedolwr gyda Race Council Cymru ers 2019 ac yn Llysgennad ar gyfer Sefydliad Siartredig Cyfarwyddwyr Cymru. Tan yn ddiweddar, bu hefyd yn gwasanaethu ar fwrdd Cymdeithas Prif Weithredwyr Sefydliadau Gwirfoddol (ACEVO), Daring to Dream a Samariaid Cymru. 

Wedi’i magu yng Ngogledd Cymru, mae Menai yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn rhiant i blentyn ifanc. Graddiodd Menai yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wrthi’n astudio MSc Econ mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru.  

Dilyn Menai Owen-Jones

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 15/06/22

Cadw eich pen uwchlaw’r argyfwng

Darllen mwy