Lindsay Cordery-Bruce

Dr Lindsay Cordery-Bruce yw Prif Weithredwr newydd CGGC.

Prif Weithredwr

Daw Lindsay yn wreiddiol o Middlesbrough yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr, ond daeth i Gymru yn 2011. Yn dilyn gyrfa hirfaith yn arbenigo’n benodol ar y maes camddefnyddio sylweddau, mae Lindsay wedi treulio’r chwe blynedd ddiwethaf yn ceisio trechu digartrefedd fel Prif Weithredwr Y Wallich.

Dechreuodd Lindsay ei gyrfa fel gwirfoddolwr ar ôl profi digartrefedd. Treuliodd beth amser yn y Gwasanaeth Prawf yn darparu rhaglenni gwaith grŵp mewn carchardai a lleoliadau cymunedol cyn sefydlu’r gwasanaeth atgyfeirio ar ôl arestiad cysylltiedig ag alcohol cyntaf yn y DU. Mae Lindsay hefyd wedi gweithio mewn Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, yng nghomisiynu a monitro gwasanaethau.

Mae ei gyrfa wedi ei harwain at y pwynt hwn: Prif Weithredwr profiadol gyda doethuriaeth broffesiynol mewn Seicoleg Gymhwysol. Ar gyfer ei thraethawd ymchwil, datblygodd Lindsay raglen ar gyfer mynd i’r afael â dibyniaeth trwy gadw gwenyn.

Bu Lindsay yn aelod o fwrdd CGGC am wyth mlynedd, gan gamu i lawr ym mis Tachwedd 2023. Mae’n parhau i wasanaethu ar fwrdd Tai Pawb, yn hyrwyddo cydraddoldeb mewn lleoliadau tai. Mae Lindsay yn gwirfoddoli gyda’r Llinell Gymorth Draenogod, yn ateb galwadau ffôn ac yn adsefydlu draenogod.

Mae Lindsay yn wraig briod hapus i Lisa, a chyda dau lysblentyn, dau gi, pedair iâr a thua 200,000 o wenyn. Yn ei hamser rhydd, mae’n codi pwysau, yn mwynhau paffio ac yn hoff iawn o weithio gyda’i dwylo.

 

Dilyn Lindsay Cordery-Bruce

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 30/05/24

Datganiad ar y cynnig o wasanaeth cenedlaethol

Darllen mwy