Korina Tsioni

Llun proffil o Korina Tsioni, Swyddog Datblygu Marciau Ansawdd yn CGGC

Swyddog Ansawdd ac Adnoddau Gwirfoddoli

Cafodd Korina Tsioni ei geni a’i magu yng ngogledd Gwlad Groeg. Astudiodd fathemateg a gweithiodd fel athrawes fathemateg a ffiseg.

Arweiniodd ei hangerdd am amlddiwylliannaeth ac amrywiaeth hi i Lundain lle cwblhaodd MA mewn Anthropoleg Gymhwysol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Ers hynny mae Korina wedi gweithio mewn amrywiaeth o wahanol rolau mewn lleoliadau addysg a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru a Lloegr.

Ymunodd Korina â CGGC yn 2017, ac mae hi ar hyn o bryd yn gweithio yn y tim gwirfoddoli. Gofynnwch iddi am Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, gwirfoddoli o ansawdd ac adnoddau gwirfoddoli.

Mae Korina yn angerddol am degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae hi yn Ymddiriedolwr gyda Women Connect First ac yn aelod o Gynghrair Hil Cymru â Chlymblaid Ffoaduriaid Cymru. Mae hi hefyd yn gyn-fentai WEN (Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru).

Dilyn Korina Tsioni

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 22/03/22

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr – blwyddyn yn ddiweddarach

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 23/12/20

Beth yw barn cyllidwyr ac elusennau ynglŷn â sicrhau ansawdd?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/12/20

Siwrnai ‘Discovery’ Ben: safbwynt gwirfoddolwr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 05/08/20

Sut mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn helpu mudiadau i ymdopi mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 06/07/20

Pum ffordd syml o ddod i ben â’ch gwaith sicrhau ansawdd yn ystod y pandemig

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 15/06/20

O #PwerIeuenctid i balod – Adolygu’r Wythnos Gwirfoddolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/01/20

‘Mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn bwysig iawn i’n sector’

Darllen mwy