Dr Neil Wooding CBE

Dr. Neil wooding CBE

Cadeirydd

Mae Neil wedi treulio ei yrfa fel uwch was cyhoeddus, yn gweithio yng Nghymru yn bennaf o fewn y llywodraeth leol, ranbarthol a chanolog, y GIG a’r sector gwirfoddol. Mae’n arbenigo mewn datblygu pobl, newid mudiadau ac amrywiaeth ddynol. Ef oedd pensaer Academi Arweinyddiaeth Cymru a threuliodd flynyddoedd lawer yn datblygu sgiliau rheolwyr gwasanaethau cyhoeddus cyn ymuno â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn y pen draw fel y Prif Swyddog Pobl. Ef sy’n arwain y rhaglen lywodraethu ddiwygiedig o fewn Swyddfa’r Cabinet ar hyn o bryd ac mae’n gyfrifol am wasanaethau pobl ar draws y Gwasanaeth Sifil.

Caiff ei adnabod yn rhyngwladol am ei waith, ac mae wedi cynghori ar bolisi cyhoeddus, cyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol yn y Dwyrain Pell, Affrica Is-Sahara, y Comisiwn Ewropeaidd, Llychlyn a Gogledd America.

Mae wedi bod yn gweithio yn y trydydd sector ers oedd yn 17 oed ac yn y bôn, yn ymrwymedig i dreulio’i amser a’i egni yn gwasanaethu eraill. Mewn cyd-destun ehangach, bu’n gweithio fel Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru rhwng 2001 a 2009, ynghyd ag arwain nifer o Ymchwiliadau’r DU i lafur rhan-amser a hawliau dynol gweithwyr mudol. Yn ystod yr un cyfnod, roedd yn un o Ymddiriedolwyr Stonewall UK. Yn 2016, cafodd ei benodi’n Ymddiriedolwr y Lloyds Bank Foundation.

Mae’n gydymaith y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu a chafodd CBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 2022 am ei waith rhagorol yn y maes cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol.

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: