Dr Neil Wooding CBE

Dr. Neil wooding CBE

Cadeirydd

Mae Neil wedi treulio ei yrfa fel uwch was cyhoeddus, yn gweithio yng Nghymru yn bennaf o fewn y llywodraeth leol, ranbarthol a chanolog, y GIG a’r sector gwirfoddol. Mae’n arbenigo mewn datblygu pobl, newid sefydliadol ac amrywiaeth ddynol. Ef oedd pensaer Academi Arweinyddiaeth Cymru a threuliodd flynyddoedd lawer yn datblygu sgiliau rheolwyr gwasanaethau cyhoeddus cyn ymuno â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn y pen draw fel y Prif Swyddog Pobl. Mae Neil wedi ymddeol o Swyddfa’r Cabinet yn ddiweddar, lle y bu’n arwain y rhaglen lywodraethu ddiwygiedig ac yn gyfrifol am wasanaethau pobl ar draws y Gwasanaeth Sifil. 

Caiff ei adnabod yn rhyngwladol am ei waith, ac mae wedi cynghori ar bolisi cyhoeddus, cyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol yn y Dwyrain Pell, Affrica Is-Sahara, y Comisiwn Ewropeaidd, Llychlyn a Gogledd America. Mae Neil yn Gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer Llywodraeth yr Alban. 

Mae Neil wedi bod yn gweithio yn y sector gwirfoddol ers oedd yn 17 oed ac yn y bôn, mae’n ymrwymedig i dreulio’i amser a’i egni yn gwasanaethu eraill. Mewn cyd-destun ehangach, bu’n gweithio fel Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru rhwng 2001 a 2009, ynghyd ag arwain nifer o Ymchwiliadau’r DU i hawliau dynol a llafur gweithwyr rhan-amser a mudwyr. Yn ystod yr un cyfnod, roedd yn un o Ymddiriedolwyr Stonewall UK. Camodd Neil yn ôl o fod yn ymddiriedolwr gyda’r Lloyds Bank Foundation ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl chwe blynedd ar y Bwrdd. 

Mae’n gydymaith y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu a chafodd CBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 2022 am ei waith eithriadol yn y maes cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol.

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: