Tracey Marsh

Tracey Marsh, Cyfarwyddwr Cyllid

Cyfarwyddwr Adnoddau

Mae Tracey yn gyfrifol am strategaeth ac adnoddau CGGC, sy’n cynnwys reolaeth ariannol, llywodraethu corfforaethol a chyfleusterau ac mae ganddi ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y sector breifat a’r trydydd sector. Cymwhysodd Tracey gyda Deloitte ac mae wedi gweithio gydag enwau adnabyddus megis Kellogg’s, Trinity Mirror ac yn ddiweddar Techniquest. Tra bod ei phrif ffocws wedi bod ar reolaeth ariannol ac adrodd, mae hi hefyd wedi rheoli ardaloedd gweithredol yn sicrhau bod y gwiriadau gorau posib a rheoliadau mewn lle.

Nid cyfrifydd yn unig yw Tracey. Cyn ymuno â Deloitte roedd hi’n athrawes ysgol uwchradd. Roedd hi’n dysgu mathemateg (yn amlwg) a hyd y dydd heddiw yn credu bod hyn wedi helpu ei llwyddiant yn eu rholiau i gyd. Mae’r profiad wedi ei gwneud yn amyneddgar, yn gallu egluro pethau mewn amryw o ffyrdd a hefyd wedi rhoi dipyn o synnwyr digrifwch iddi!

Ond nid yw popeth am waith! Mae gan Tracey angerdd am gerddoriaeth byw, ar lawr gwlad, a phêl-droed hefyd.

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: