Steve Brooks

Stephen Brooks, WCVA board member

Ymddiriedolwr

Mae Steve wedi bod yn weithgar yng nghymdeithas sifil Cymru ers dros ugain mlynedd ac mae’n teimlo’n gryf ynglŷn â chyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol. Mae’n gyfarwyddwr gweithredol ar Sustrans, yr elusen trafnidiaeth werdd, yn goruchwylio gwaith yr elusen ar faterion allanol drwy’r DU yn ogystal ag agweddau o waith yr elusen yng Nghymru.

Yn 2001, fe’i hetholwyd yn Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru a llwyddodd i sicrhau bod grantiau myfyrwyr  yn cael eu hailgyflwyno.

Fel cadeirydd grŵp eiriol dros yr hinsawdd, Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru, arweiniodd Steve gynghrair o gyrff anllywodraethol a fu’n llwyddiannus yn newid polisi Llywodraeth Cymru o ran targedau cynhyrchu llai o garbon.

Yn gweithio gyda’r sector ieuenctid, chwaraeodd Steve rôl flaenllaw yn sicrhau cefnogaeth wleidyddol yn etholiadau’r Cynulliad 2016 o blaid yr hawl i bleidleisio yn 16 oed, a bu’n rhan o’r gwaith cynnar yn datblygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Yn 2017, Steve oedd y cyntaf i ennill Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie o dan WCVA, gan astudio cynaliadwyedd drefol yn Copenhagen a Rhydychen. 

Sefydlodd Steve Heads Up hefyd, rhwydwaith anffurfiol o arweinwyr cymdeithas sifil yng Nghymru. Mae’n byw yn Grangetown ac yn rhannu’i amser rhwng Caerdydd, Bryste a Llundain.

Dilyn Steve Brooks

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 04/10/18

Gwaddol Walter Dickie: helpu mentrau dielw i ffynnu

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 13/09/18

Pan foch yn Nenmarc

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 23/08/18

Cydweithio Ymarferol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 27/07/18

Ailfeddwl entrepreneur

Darllen mwy