Ruth Marks

Ruth Marks, Prif Weithredwr

Prif Weithredwr

Penodwyd Ruth yn Brif Weithredwr ar CGGC yn 2015. Yn Gomisiynydd Pobl Hŷn cyntaf yn y byd, sefydlodd Ruth swyddfa annibynnol a defnyddio ei phwerau statudol i adolygu gofal iechyd i bobl hŷn, gan gynyrchu’r adroddiad Gofal Gydag Urddas.

Yn arweinydd ac yn actifydd profiadol yn y sector elusennol, mae Ruth wedi arwain RNIB Cymru a Chwarae Teg a chynnal adolygiad annibynnol o reoliad iechyd yng Nghymru. Mae ei chymhwysterau ôl-raddedig mewn rheolaeth adnoddau dynol ac arweinyddiaeth gydweithredol.

Mae Ruth yn cyfrannu yn reolaidd at fyrddau cynghori ac ymholiadau ar faterion yn cynnwys amrywiaeth, cydraddoldeb, gwirfoddoli a’r sector elusennol. Mae Ruth yn ymddiriedolwr o ACEVO a Cynnal Cymru, yn aelod bwrdd cynghori Academi Wales ac yn gyfarwyddwr ar yr International Federation on Ageing.

Mae Ruth yn mwynhau mynd i’r theatr a’r sinema ac wrth ei bodd yn teithio – boed ar dripiau byr neu anturiaethau byd eang gyda’i gŵr.

Dilyn Ruth Marks

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 23/01/24

Yr olygfa o Gymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 17/08/23

A allech chi fod yn gynrychiolydd newydd y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 05/09/22

Cadw’r golau ynghyn

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 08/03/21

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – esgidiau glaw gwynion ac esgidiau piws

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 08/01/21

Addunedau CGGC ar gyfer 2021

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 18/06/20

Elusennau bach, effaith fawr: Myfyrdodau ar Wythnos Elusennau Bach

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 15/04/20

Camu ymlaen: sut mae sector gwirfoddol Cymru yn ymdopi ag argyfwng COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 03/04/20

Y wasgfa fawr i elusennau

Darllen mwy