Peter Davies

Peter Davies, Chair of WCVA's board of trustees

Cadeirydd

Ym maes cyfrifoldeb corfforaethol y mae cefndir gyrfa Peter. Bu’n gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned.

Dyfarnwyd OBE i Peter yn 1995 am ei waith yn sefydlu cysylltiadau rhwng busnes ac addysg, a bu’n Rheolwr Gyfarwyddwr ar gyfer Busnes yn y Gymuned rhwng 1995 a 2005. Daeth adref i Gymru yn 2005 ac fe’i penodwyd yn Gomisiynydd Cymru ac yn Is-gadeirydd ar gyfer Comisiwn Datblygu Cynaliadwy y Deyrnas Unedig.

Yn sgil cau Comisiwn y Deyrnas Unedig, penodwyd Peter yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy cyntaf Cymru gan Lywodraeth Cymru fis Ebrill 2011. Chwaraeodd ran flaenllaw yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn enwedig drwy arwain y sgwrs genedlaethol ar y Gymru a Garem. Fe’i penodwyd hefyd yn gadeirydd annibynnol cyntaf Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn 2011, gan gyflawni’r ddwy rôl tan fis Mawrth 2016. Dyfarnwyd CBE i Peter ym mis Mehefin 2016 am ei gyfraniad at ddatblygu cynaliadwy.

Roedd Peter yn allweddol yn y gwaith o sefydlu Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn 2011 lle mae ganddo rôl gyswllt fel Athro Ymarfer.

Cafodd ei benodi’n Gadeirydd Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid Dŵr Cymru ym mis Chwefror 2016. Yn ogystal â chadeirio WCVA, mae hefyd yn gadeirydd Grŵp Gweithredu a Chynghori Rhanddeiliaid Materion Morol Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru, elusen Maint Cymru, ac hefyd Ynni Cymunedol Sir Benfro. Mae’n aelod o Fwrdd Cynghori BT Cymru, Panel Cynghori WWF Cymru, ac yn Geidwad Cymunedol River Simple.

Dilyn Peter Davies

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 26/07/22

Y newid rydych chi eisiau ei arwain gyda’ch gilydd

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 08/12/21

Edrych yn ôl ar wyth mlynedd fel Cadeirydd CGGC

Darllen mwy