Matthew Brown

Matt Brown, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Buddsoddiadau

Cyfarwyddwr Darparu a Datblygu

Mae Matt wedi bod gyda CGGC ers 2008, ac yn ystod yr amser hwnnw mae wedi ymgymryd â llawer o rolau o fewn y mudiad.

Yn benodol, mae Matt wedi arwain a gweithio ar nifer o brosiectau a thimau llwyddiannus, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ffynonellau cyllido.

Yn ei swydd gyfredol fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, mae Matt yn goruchwylio prosiectau Ewropeaidd CGGC, ein gweithgareddau grant a benthyciadau a nifer o agweddau eraill, gan gynnwys gweithio gyda’n partneriaid mewn Cynghorau Gwirfoddol Sirol drwy Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW).

Y tu allan i’r gwaith, mae Matt yn ymddiriedolwr i Cartrefi Cymunedol Cymru ac yn mwynhau teithio, bwyd a ffotograffiaeth.

Dilyn Matthew Brown

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: