Mair Rigby

Llun proffil o Mair Rigby Rheolwr Llywodraethu a Diogelu

Rheolwr Llywodraethu a Diogelu

Mae undeg chwe blynedd o weithio yn y sector wedi rhoi’r angerdd i Mair i gefnogi pobl sy’n rheoli mudiadau gwirfoddol.

Mae rôl Mair yn CGGC yn cynnwys cefnogi mudiadau gyda meysydd allweddol o arweinyddiaeth a datblygiad sefydliadol, gan gynnwys llywodraethu, diogelu, effaith, ansawdd, a gwydnwch cyffredinol.

Mae Mair wedi gweithio i ystod eang o fudiadau, o grwpiau bychain llawr gwlad i elusennau cenedlaethol mawr, felly mae hi’n deall yr heriau sy’n eu hwynebu, ond hefyd yn grediniol bod y sector wirfoddol yn un o’r sectorau mwyaf creadigol, cyffrous ac sy’n rhoi’r boddhad mwyaf.

Mae diddordebau personol Mair yn cynnwys iechyd meddwl a lles, cerdded, llenyddiaeth a threftadaeth.

Dilyn Mair Rigby

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 05/06/23

Wythnos Gwirfoddolwyr 2023: A allech chi wirfoddoli fel ymddiriedolwr elusen?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/02/20

Ble mae llywodraethu’n dechrau a diwedd?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/10/19

Cynghorion Doeth ar sut i Atal Twyll Elusennol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 17/07/19

Tair ffordd y gall mesur effaith fod yn haws

Darllen mwy