Mair Rigby

Llun proffil o Mair Rigby Rheolwr Llywodraethu a Diogelu

Rheolwr Llywodraethu a Diogelu

Mae tair blynedd ar ddeg o waith yn y sector wedi rhoi’r angerdd i Mair i gefnogi pobl sy’n rheoli mudiadau gwirfoddol i gyflawni eu hamcanion a chyflawni eu gwaith gwych.

Mae rôl Mair yn CGGC yn cynnwys helpu mudiadau i adeiladu sylfaeni cadarn i’w gwaith mewn meysydd allweddol megis llywodraethu, diogelu a mesur effaith (yr hyn oll a welwch ar ein tudalen rheoli eich mudiad).

Mae Mair wedi gweithio i ystod eang o fudiadau o grwpiau bychain llawr gwlad i elusennau cenedlaethol mawr, felly mae hi’n deall yr heriau sy’n eu hwynebu ond hefyd yn grediniol bod y sector wirfoddol yn un o’r sectorau mwyaf creadigol, cyffrous ac sy’n rhoi’r boddhad mwyaf.

Mae diddordebau personol Mair yn cynnwys iechyd meddwl, cerdded, llenyddiaeth a threftadaeth.

Dilyn Mair Rigby

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 20/02/20

Ble mae llywodraethu’n dechrau a diwedd?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/10/19

Cynghorion Doeth ar sut i Atal Twyll Elusennol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 17/07/19

Tair ffordd y gall mesur effaith fod yn haws

Darllen mwy