Lisa Davies

Lisa Davies, WCVA board member

Ymddiriedolwr

Mae Lisa yn arbenigwr cyfathrebu profiadol a chanddi record lwyddiannus yn darparu strategaethau ymgysylltu effeithiol ac ymgyrchoedd newid ymddygiad ar gyfer llywodraeth, yn cynnwys yr ymgyrch ‘diogelwch seddi ceir’ i Lywodraeth Cymru (a enillodd wobrau) ac ymgyrch ‘bwyd i’r lluoedd arfog’y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fel Rheolwr Datblygu Busnes a Phartneriaethau yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), mae hi’n gweithio gyda thimau i ganfod a datblygu cyfleoedd, er mwyn amlygu’r cyfoeth o arbenigedd sydd gan ONS i helpu eraill i sylweddoli gwerth eu data nhw.

Yn ymarferydd siartredig mewn cysylltiadau cyhoeddus, mae Lisa yn ymfalchïo yn ei chwilfrydedd a’i pharodrwydd i herio, gan annog eraill i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth sy’n ateb anghenion defnyddwyr.

Y tu hwnt i’w gwaith bob dydd, mae Lisa yn fam briod i ddwy ferch ifanc ac mae’n ymgodymu’n rheolaidd â galwadau bywyd teuluol prysur, sydd hefyd yn cynnwys Annie, y ci defaid Catalanaidd.

Mae hi’n siarad Cymraeg ac yn aelod gweithgar o’i chymuned, ac mae’n helpu’i Chylch Meithrin a’r ysgol gynradd leol gyda chyngor marchnata a chodi arian. Mae Lisa hefyd yn mwynhau sioeau cerdd, actio amatur a brunch, mae’n argymell cynnal cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac mae’n mwynhau yoga neu ddawnsio’i ffordd i les meddyliol a chorfforol.

Dilyn Lisa Davies

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: