Lindsay Cordery-Bruce

Lindsay Cordery-Bruce, aelod o fwrdd CGGC

Ymddiriedolwr

Lindsay yw Prif Weithredwr The Wallich, sef elusen ddigartrefedd a chysgu ar y stryd. Cyn hynny, roedd hi’n Brif Weithredwr NewLink Cymru, sy’n elusen lles. 

Mae gan Lindsay dros 20 mlynedd o brofiad, gydag arbenigedd penodol ym maes camddefnyddio sylweddau, ond dechreuodd ei gyrfa fel gwirfoddolwr ac mae’n credu y bydd gwirfoddoli yn achub y byd. 

Mae wedi cyhoeddi gwaith academaidd ar arferion diwylliannol briodol a’r heriau o groesawu amrywiaeth o fewn y sector camddefnyddio sylweddau. Mae gan Lindsay Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Gymhwysol ac mae’n gymrawd ymchwil anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Yn 2015, enillodd Lindsay Gategori’r Trydydd Sector yng Ngwobrau Arwain Cymru ac, yn 2016, daeth yn ail yn y Categori Llywodraethu yng Ngwobrau’r Trydydd Sector. 

Pan nad yw Lindsay yn cefnogi pobl â phroblemau lles, mae’n mwynhau codi pwysau, ac unwaith llwyddodd i godi pwysau a oedd yn cyfateb i fws deulawr. Mae hi hefyd yn mwynhau cwmni ei dau gi, chwe iâr a’i 60,000 o wenyn. 

Dilyn Lindsay Cordery-Bruce

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: