Judith Stone

Judith Stone

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth a Buddsoddi

Mae Judith wedi gweithio yn CGGC ers 2004, i ddechrau fel rhan o dîm Ewropeaidd y trydydd sector (3-SET), yn cefnogi ymglymiad mudiadau gwirfoddol a chymunedol i raglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE rhwng 2000-2006 a 2007-2013.

Mae Judith wedi cael dwy rôl yn nhîm uwch-reoli CGGC, yn flaenorol yn y Tîm Datblygu Strategaeth a Sector a nawr fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwirfoddoli a Gweithrediadau yn y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau. Hi sy’n gyfrifol am waith CGGC ar wirfoddoli, a gyflwynir mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol mewn rhwydweithiau cenedlaethol a lleol sy’n darparu seilwaith o gefnogaeth i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae hefyd yn arwain prosiect seilwaith iechyd a gofal cymdeithasol trydydd sector Cymru gyfan.

Cyn ymuno ag CGGC, bu Judith yn gweithio gydag Awdurdod Datblygu Cymru yn cydlynu partneriaeth Entrepreneuraidd yn yr ardal Amcan Un. Cyn hyn, bu Judith yn gweithio yn y ‘Corporation of London’ yn dylunio a chyflwyno rhaglen Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr. Mae gan Judith radd anrhydedd BA mewn Almaeneg ac Astudiaethau Busnes o Brifysgol Warwick.

Judith yw Cadeirydd Aren Cymru ar hyn o bryd. Yn ei hamser rhydd, mae Judith yn mwynhau anturio drwy’r byd ac yn mwynhau’r awyr agored gyda’i gŵr a’i theulu ifanc.

Dilyn Judith Stone

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 19/03/20

Sut gall elusennau ddal ati i wneud daioni cymdeithasol wrth gadw pellter cymdeithasol?

Darllen mwy