Joe Stockley

Joe Stockley, WCVA board member

Ymddiriedolwr

Arweinydd Cyfathrebu ar gyfer Diverse Cymru yw Joe ac mae’n Ymddiriedolwr ar fwrdd Cyngor Ieuenctid Prydain. Mae’n gyfwelydd a siaradwr huawdl, ac mae ganddo brofiad o drefnu a chynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a sesiynau bord gron. Mae Joe hefyd yn aelod o Fwrdd Iechyd Ieuenctid Caerdydd a’r Fro.

Mae gan Joe angerdd tuag at gyfathrebu a mesur effaith, pobl ifanc a’u sgiliau, a chynnwys y lleisiau hynny nas clywir, ac mae’n credu’n gryf bod angen i elusennau sy’n gweithio gyda phobl ifanc gael pobl ifanc i gyfrannu at eu strategaeth!

Ffocws gwaith Joe yn y DU yw hyrwyddo pobl ifanc a’r rôl y gall ymddiriedolwyr ifanc ei chwarae mewn sefydliad. Mae Joe hefyd yn Is-gadeirydd Bwrdd Prosiect Gwirfoddoli Cymru.

Y tu allan i’r gwaith, mae Joe yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn arbrofi wrth goginio, yn samplu mathau newydd o wisgi, ac yn recordio cerddoriaeth. Arferai fod yn rhedwr cyn iddo ddarganfod coginio.

Dilyn Joe Stockley

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 10/07/20

Cymru’r dyfodol – gan y bobl a fydd yn byw yma

Darllen mwy