Fran Targett OBE

Fran Targett, aelod o Fwrdd WCVA

Is-Gadeirydd

Fran yw Cadeirydd annibynnol presennol Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, a hithau wedi ymddeol fis Chwefror 2019 o fod yn Gyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru. Mae Fran wedi bod yn gysylltiedig â mudiad Cyngor ar Bopeth ers 1978 pan ddechreuodd fel cynghorydd gwirfoddol, ac fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru yn 2000, gan fod yn gyfrifol am wasanaethau Cyngor ar Bopeth ledled Cymru.  

 Yn ogystal â bod yn aelod o fwrdd CGGC, bu Fran yn cynrychioli’r sector Cyngor ac Eiriolaeth ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector cyn ymddeol ac yn cadeirio Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol Cymru, ac mae’n mynychu hwn o hyd. Mae hi’n cyd-gadeirio Helplu Cymru, yn aelod o Gomisiwn Bevan, yn cynghori Gweinidogion Cymru ar iechyd a gofal cymdeithasol ac wedi bod yn aelod o amryw o fyrddau cynghori Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus. Mae Fran yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Fran hefyd yw Cadeirydd Pwyllgor Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru CGGC.

Dilyn Fran Targett OBE

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 13/07/20

Anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru – COVID-19 a thu hwnt

Darllen mwy