Fiona Liddell

Llun proffil Fiona Liddell Rheolwr Helplu Cymru

Rheolwr Helpu Cymru

Fiona yw Rheolwr Helplu, yn gyfrifol am Helplu yng Nghymru, sy’n anelu i ddatblygu posibiliadau gwirfoddoli o fewn gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd.

Mae hi wedi gweithio yn nhîm gwirfoddoli CGGC ers 2003 mewn amryw o roliau. Mae prosiectau arwyddocaol yn cynnwys lansio Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn yn 2004, datblygiad o Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru, rheoli’r Prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru ar ddigwyddiadau gwirfoddoli a datblygiad o’r wefan gwirfoddoli-cymru.

Cyn hyn roedd Fiona yn gwneud ymchwil ôl-raddedig mewn maetheg a gweithiodd mewn Hybu Iechyd o fewn y GIG. Mae ganddi brofiad mewn Datblygiad Rhyngwladol ac wedi, gyda’i gŵr, rhedeg canolfan encilfa a hyfforddi yng Nghanolbarth Cymru. Yn wirfoddolwr brwd ei hun mae Fiona wedi bod yn llywodraethwr ysgol, wedi helpu mewn caffi cymunedol yn y Rhondda, ac mewn sesiynau galw heibio i geiswyr lloches ac yn stiwardio’n rheolaidd yn Theatr Sherman yng Nghaerdydd.

Dilyn Fiona Liddell

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 16/03/23

Dull rhanbarthol o ddatblygu gwirfoddoli

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/12/22

Ailddychmygu gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 19/12/22

Creu llwybrau gwirfoddoli i yrfa

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 06/12/22

Gwirfoddolwyr yn barod i helpu mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 14/09/22

Ymhél â phreswylwyr cartrefi gofal

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 13/09/22

Dysgu o wirfoddoli gyda phobl hŷn yn y maes gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/01/22

Ailgysylltu – estyn allan i gadw mewn cysylltiad ym Merthyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/01/22

Astudiaeth Achos Cydymaith Diwedd Oes

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 11/11/21

A yw gwirfoddolwyr yn rhan o’r gweithlu?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 28/10/21

Cymdeithion gwirfoddol ym maes gofal diwedd oes

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/08/21

Fframwaith i glymu gwirfoddoli yn rhan o faes iechyd a gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 14/06/21

Bod yn graig – rôl gwirfoddolwyr mewn gofal diwedd oes

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 24/03/21

Pasbortau Gwirfoddolwyr – ydyn ni eu hangen?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 05/11/20

Adeiladu ar sylfeini cryf: ymateb gwirfoddolwyr i’r pandemig yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 28/10/20

Sut ydym ni’n cael yr effaith wirfoddoli fwyaf bosibl ar ôl y pandemig?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/07/20

Paratoi i ailddechrau gwirfoddoli

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 09/04/20

Beth nesaf: ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 12/02/20

Cydberthnasau gwirfoddoli a’r gweithle

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 03/11/19

All gwirfoddoli helpu i sicrhau gwell iechyd a gofal?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/08/19

Gwirfoddoli – goblygiadau i’r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/07/19

Yn cyflwyno siarter wirfoddoli ddiwygiedig

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 11/06/19

Meithrin gwirfoddoli arloesol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 10/05/19

Amser dathlu

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 15/06/18

Gwefan newydd i’ch helpu i fynd ati i wirfoddoli

Darllen mwy