Fiona Liddell

Llun proffil Fiona Liddell Rheolwr Helplu Cymru

Rheolwr Helpu Cymru

Fiona yw Rheolwr Helplu, yn gyfrifol am Helplu yng Nghymru, sy’n anelu i ddatblygu posibiliadau gwirfoddoli o fewn gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd.

Mae hi wedi gweithio yn nhîm gwirfoddoli CGGC ers 2003 mewn amryw o roliau. Mae prosiectau arwyddocaol yn cynnwys lansio Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn yn 2004, datblygiad o Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru, rheoli’r Prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru ar ddigwyddiadau gwirfoddoli a datblygiad o’r wefan gwirfoddoli-cymru.

Cyn hyn roedd Fiona yn gwneud ymchwil ôl-raddedig mewn maetheg a gweithiodd mewn Hybu Iechyd o fewn y GIG. Mae ganddi brofiad mewn Datblygiad Rhyngwladol ac wedi, gyda’i gŵr, rhedeg canolfan encilfa a hyfforddi yng Nghanolbarth Cymru. Yn wirfoddolwr brwd ei hun mae Fiona wedi bod yn llywodraethwr ysgol, wedi helpu mewn caffi cymunedol yn y Rhondda, ac mewn sesiynau galw heibio i geiswyr lloches ac yn stiwardio’n rheolaidd yn Theatr Sherman yng Nghaerdydd.

Dilyn Fiona Liddell

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 29/07/20

Paratoi i ailddechrau gwirfoddoli

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 09/04/20

Beth nesaf: ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 25/02/20

Cymuned ofalgar – Hosbis Skanda Vale

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 03/11/19

All gwirfoddoli helpu i sicrhau gwell iechyd a gofal?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/08/19

Gwirfoddoli – goblygiadau i’r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/07/19

Yn cyflwyno siarter wirfoddoli ddiwygiedig

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 11/06/19

Meithrin gwirfoddoli arloesol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 10/05/19

Amser dathlu

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 15/06/18

Gwefan newydd i’ch helpu i fynd ati i wirfoddoli

Darllen mwy