Fiona Liddell

Llun proffil Fiona Liddell Rheolwr Helplu Cymru

Rheolwr Helplu Cymru 

Mae Fiona wedi bod yn gweithio gyda CGGC ar hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli ers dros 20 mlynedd. Mae ei swydd bresennol yn canolbwyntio’n benodol ar wirfoddoli ym maes iechyd a gofal yng Nghymru. 

Mae hyn yn rhan o’n prosiect iechyd a gofal ehangach sydd â’r nod integreiddio’r sector gwirfoddol a gwirfoddoli yn well o ran cynllunio a darparu yn y sector statudol. 

Mae gan Fiona gysylltiadau agos â Helplu, sy’n cefnogi arloesedd a gwerthuso gwirfoddoli mewn lleoliadau iechyd a gofal ledled gwledydd Prydain. Mae hi hefyd yn gweithio gyda phartneriaid allweddol yng Nghymru, er enghraifft Comisiwn Bevan, elusennau, Byrddau Iechyd, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a chyrff y llywodraeth. 

Yn flaenorol, roedd Fiona yn gweithio ym maes hybu iechyd gyda’r gwasanaeth iechyd, felly mae ei swydd bresennol yn cyfuno ei diddordebau ym maes iechyd a lles cymunedol a gwirfoddoli. 

Y tu allan i’r gwaith, mae Fiona’n mwynhau garddio neu wirfoddoli yng nghronfa ddŵr Llanisien, lle mae’n ysgrifennydd i’r grŵp Cyfeillion. 

Dilyn Fiona Liddell

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 09/04/24

Helplu Cymru – pum mlynedd yn ddiweddarach

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 18/10/23

Gwirfoddoli i gael sgiliau yn y maes iechyd a gofal

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 19/09/23

Defnyddio ein storïau i ail-ddychmygu gofal iechyd

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 23/06/23

Beth fyddai’r Arglwydd Beveridge yn ei ddweud?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 19/05/23

Cynghreiriaid nid arbenigwyr: yr achos dros ofal nad yw’n broffesiynol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 24/04/23

Adnoddau gwirfoddoli ar gyfer gwydnwch cymunedol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 11/04/23

Gwirfoddoli mewn tameidiau bach

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 16/03/23

Dull rhanbarthol o ddatblygu gwirfoddoli

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/12/22

Ailddychmygu gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 19/12/22

Creu llwybrau gwirfoddoli i yrfa

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 06/12/22

Gwirfoddolwyr yn barod i helpu mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 14/09/22

Ymhél â phreswylwyr cartrefi gofal

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 13/09/22

Dysgu o wirfoddoli gyda phobl hŷn yn y maes gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/01/22

Ailgysylltu – estyn allan i gadw mewn cysylltiad ym Merthyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/01/22

Astudiaeth Achos Cydymaith Diwedd Oes

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 11/11/21

A yw gwirfoddolwyr yn rhan o’r gweithlu?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 28/10/21

Cymdeithion gwirfoddol ym maes gofal diwedd oes

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/08/21

Fframwaith i glymu gwirfoddoli yn rhan o faes iechyd a gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 14/06/21

Bod yn graig – rôl gwirfoddolwyr mewn gofal diwedd oes

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 24/03/21

Pasbortau Gwirfoddolwyr – ydyn ni eu hangen?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 05/11/20

Adeiladu ar sylfeini cryf: ymateb gwirfoddolwyr i’r pandemig yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 28/10/20

Sut ydym ni’n cael yr effaith wirfoddoli fwyaf bosibl ar ôl y pandemig?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/07/20

Paratoi i ailddechrau gwirfoddoli

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 09/04/20

Beth nesaf: ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 12/02/20

Cydberthnasau gwirfoddoli a’r gweithle

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 03/11/19

All gwirfoddoli helpu i sicrhau gwell iechyd a gofal?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/08/19

Gwirfoddoli – goblygiadau i’r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/07/19

Yn cyflwyno siarter wirfoddoli ddiwygiedig

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 11/06/19

Meithrin gwirfoddoli arloesol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 10/05/19

Amser dathlu

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 15/06/18

Gwefan newydd i’ch helpu i fynd ati i wirfoddoli

Darllen mwy