Edward Watts MBE DL

Edward Watts, WCVA board member

Ymddiriedolwr

Mae Edward yn eiriolwr cryf dros y trydydd sector. Mae wedi bod yn gwirfoddoli ers dros hanner can mlynedd, felly mae ganddo flynyddoedd o brofiad i’w cynnig i Fwrdd CGGC.

Ar hyn o bryd, mae Edward yn dal nifer o swyddi fel Ymddiriedolwr ar draws ystod eang o sectorau. Mae hefyd yn llywodraethwr ysgol yng Nghasnewydd.

Mae gan Edward brofiad o weithio mewn lleoliad corfforaethol. Mae wedi adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau mewn awdurdodau lleol, bwrdd iechyd lleol, Heddlu Gwent, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ac Is-adran Heddlu Casnewydd, ac mae’n aelod o’r Fforwm Arweinwyr Ethnig.

Un o gryfderau Edward yw ei frwdfrydedd dros y trydydd sector. Mae Edward yn Gadeirydd Bwrdd Gweithredol GAVO, Sgowtiaid Gwent a changen Casnewydd o’r Genhadaeth i Forwyr. Cafodd ei benodi’n ddiweddar yn Noddwr Cymdeithas y Llynges Fasnachol – Cangen Dinas Casnewydd. Drwy’r rolau hyn, mae wedi llwyddo i gael ystod o gyllid er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y sefydliadau mae’n ymddiriedolwr arnynt.

Yn ddiweddar, dyfarnwyd MBE i Edward ac fe’i etholwyd yn Ddirprwy Raglaw Gwent. Mae’r anrhydeddau hyn wedi cynnig cyfleoedd ychwanegol i Edward rwydweithio, a bydd yn hyrwyddo gwaith y trydydd sector ar bob cyfle.

Dilyn Edward Watts MBE DL

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: