David Cook

David Cook, Swyddog Polisi

Swyddog Polisi

Dechreuodd Dave yn CGGC yn 2009, yn gweithio yn yr adran farchnata a chyfathrebiadau cyn symud i’w rôl bresennol ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae’n mwynhau helpu mudiadau gwirfoddol i gael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau oblegid ei fod yn gwybod bod y newid cadarnhaol mae’n ei gael o amgylch y wlad.

Mae Dave yn ysgrifennu ymatebion i ymgynghoriadau, cylchlythyrau, cynnwys y wefan, adroddiadau a mwy, yn ogystal â chymryd rhan mewn nifer fawr o gyfarfodydd rhwng y sector a’r Gweinidogion. Mae Dave hefyd yn cyd-drefnu gwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru ar ddangos effaith – ac yn chwarae rôl debyg iawn yng ngwaith effaith CGGC.

Mae Dave yn gweld ei gefndir creadigol a’i sgiliau ysgrifennu mewn newyddiaduriaeth a oedd mor bwysig yn y byd hwnnw yn declynnau defnyddiol iawn yma yn CGGC.

Yn ei amser hamdden mae Dave yn ysgrifennwr creadigol sy’n arbenigo mewn ysgrifennu straeon byr.

Dilyn David Cook

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 02/01/24

Sut gwnaeth y sector helpu’r rheini mewn angen dros y Nadolig

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 02/03/22

Etholiadau 2022: Sut i gynnal hustyngau

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 16/04/21

Syniadau da i elusennau sy’n ymgyrchu yn ystod etholiadau’r Senedd

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 15/04/21

Newidiadau caffael – pam eu bod o bwys i’r sector gwirfoddol yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 01/10/20

Llais sector gwirfoddol Cymru yn San Steffan

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/09/20

Y Bil Marchnadoedd Mewnol – cam yn ôl i ddatganoli?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 19/03/19

Beth sy’n newydd ym Mhorth Data’r Trydydd Sector?

Darllen mwy