Anna Nicholl

Llun proffil o Anna Nicholl Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu'r Sector

Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Sector

Mae Anna’n arwain gwaith CGGC ar bolisi a datblygiad, aelodaeth a chyfathrebiadau, ac wedi bod yn rym tu ôl i gynllun dros newid a fframwaith strategol CGGC (darllenwch amdano yma).

Mae Anna wedi bod yn rhan o nifer o fudiadau gwirfoddol, fel gwirfoddolwr, ymddiriedolwr ac aelod staff. Cyn dechrau gyda CGGC roedd yn gweithio gydag Alliance for Useful Evidence yn Nesta. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr sefydlu ar Gwmni Budd Cymunedol, Egino, sy’n cynhyrchu syniadau ar bolisi ac arfer i gefnogi lles cynaliadwy. Roedd Anna yn Gadeirydd ar Gyngor Ffoaduriaid Cymru o 2012 i 2016.

Mae Anna wedi gweithio ym myd llywodraeth a gwleidyddiaeth, fel Gynghorwr Arbenigol i Gabinet Llywodraeth Cymru o 2008-2011 ac yna’n Gynghorwr Arbenigol ar Gymunedau Cynaliadwy i Llyr Gruffyddd AC.

Magwyd Anna yn Aberteifi yng Ngorllewin Cymru a’i hoff beth i wneud yw nofio yn y môr.

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 25/04/22

Rhyddhau egni cymunedol – gwaith i ni i gyd

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 07/06/21

gofod3 – dod o hyd i’r gofod i fyfyrio, dysgu a chynllunio

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 16/02/21

Rhaid cynnwys y sector yn y Strategaeth Ddigidol i Gymru neu fentro gadael pobl ar ôl

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 10/08/20

Sut gallwn ni baratoi ar gyfer dyfodol gwahanol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 11/11/19

Annibendod Brexit: y sefyllfaoedd gwaethaf posib a chreu gweledigaeth bositif

Darllen mwy