Alun Jones

Llun proffil o Alun Jones Pennaeth Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru

Pennaeth Buddsoddi Cymdeithasol Cymru

Mae Alun yn fancwr diwygiedig a ddechreuodd weithio i CGGC ar y Gronfa Buddsoddi Gymunedol yn 2012 ac mae bellach yn arwain ar holl weithgareddau buddsoddi cymunedol i CGGC. Mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn parhau ar ei chenhadaeth i roi arian ar waith mewn cymunedau a nawr mae’n fenthyciwr cymdeithasol fwyaf yng Nghymru. Mae ei chronfeydd poblogaidd iawn; Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol a Chronfa Datblygu Asedau Cymunedol yn arloesol ar gyfer cyllid o’r newydd yn Ewrop.

Mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn bodoli er mwn benthyg pan nad yw eraill yn fodlon gwneud a’r hyn sy’n tynnu Alun o’i wely yn y bore yw gweld yr effaith mae cyllid yn ei gael wrth helpu i newid bywydau pobl er gwell. Mae’n derbyn llawer mwy o gofleidiau nawr na phan oedd yn gweithio mewn banc…

Dilyn Alun Jones

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 23/01/23

Au revoir cyllid yr UE

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/08/21

Ydy hi’n amser ailedrych ar eich cynlluniau twf?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 28/02/20

Mae pob un ohonom yn fuddsoddwyr cymdeithasol pan ddaw hi i gyfalaf cymunedol

Darllen mwy