Alison Pritchard

Llun proffil o Alison Pritchard Rheolwr Cyllid Cynaliadwy i CGGC

Rheolwr Cyllid Cynaliadwy

Ers darganfod ei chariad am waith elusennol wrth iddi ymwneud â Chymdeithas RAG Prifysgol Abertawe (ble roedd hi’n Llywydd yn ddiweddar), mae Alison wedi gweithio mewn ystor eang o roliau’r trydydd sector (a’r trydydd sector cyfagos).

Yn fwy diweddar, mae hyn wedi cynnwys gweithio fel Swyddog Datblygu’r Trydydd Sector ar Gyngor Trydydd Sector Caerdydd a sefydlu a rhedeg y prosiect Fundraising Health Checj ar gyfer yr Institute of Fundraising (IoF) Cymru.

Mae Alison yn falch iawn o fod wedi ymuno â CGGC ym mis Gorffennaf 2019 yn Rheolwr Prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn cyn symud i rôl y Rheolwr Cyllid Cynaliadwy ym mis Ionawr 2020.

Yn wreiddiol o Loegr ond nawr yn gefnogwr rygbi i dîm Cymru, mae Alison yn frwd iawn am y trydydd sector yng Nghymru, yn ei helpu i ddatblygu a dod yn fwy cynaliadwy a sicrhau nad yw Cymru’n cael ei diystyru mewn trafodaethau DU yn ei chyfanrwydd.

HI oedd cyfarwyddwr cyntaf Men’s Shed Cymru Association ac yn gwirfoddoli i IoF Cymru.

Yn ei hamser ei hun, mae Alison yn rhedeg hanner marathon, yn gwâu blancedi ac yn gwylio ‘gormod’ o deledu.

Dilyn Alison Pritchard

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 24/04/20

Cyllid coronafeirws: pa gronfa ddylwn ni wneud cais amdani?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 04/12/19

Beth mae treftadaeth yn ei olygu i chi?

Darllen mwy