Alison Pritchard

Llun proffil o Alison Pritchard Rheolwr Cyllid Cynaliadwy i CGGC

Pennaeth Cymorth

Ers darganfod hoffter o waith elusennol drwy ei hymwneud â Chymdeithas RAG ym Mhrifysgol Abertawe, mae Alison wedi gweithio mewn amrywiaeth o fudiadau gwirfoddol (a mudiadau cysylltiedig â’r sector gwirfoddol). 

Ymunodd Alison â CGGC yn 2019 yn wreiddiol ar ôl gweithio yng Nghyngor Trydydd Sector Caerdydd a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru. Ar ôl ymuno â’r mudiad fel Rheolwr Catalydd Cymru, treuliodd dros dair blynedd fel Rheolwr Ariannu Cynaliadwy cyn cael ei phenodi i swydd Pennaeth Cymorth. 

Mae Alison, sydd o Loegr yn wreiddiol ond sydd bellach yn cefnogi rygbi Cymru yn swyddogol, yn angerddol iawn dros y sector gwirfoddol yng Nghymru, gan ei helpu i ddatblygu a dod yn fwy cynaliadwy a sicrhau nad yw Cymru’n cael ei hanghofio mewn sgyrsiau sector drwy weddill gwledydd Prydain. 

Mae hi’n un o ymddiriedolwyr Triniaeth Deg i Fenywod Cymru ac yn eistedd ar Bwyllgor Codi Arian ac Ymgysylltu Cymru Ambiwlans Sant Ioan. 

Yn ei hamser rhydd, mae Alison yn rhedeg hanner marathonau, yn crosio blancedi ac yn gwylio ‘gormod’ o deledu. 

Dilyn Alison Pritchard

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn:

Cyhoeddi ar: 14/12/22

Sut i wneud penderfyniadau codi arian da mewn argyfwng

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 22/07/22

Argymhellion adroddiad Arolwg Incwm y Sector Gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 24/11/21

Sut i weithio’n well gyda’n gilydd i ddenu cyllid

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 22/07/21

Gwerthuso ymateb cyllidwyr i argyfwng pandemig COVID-19 yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 16/07/21

Dyma gyflwyno Tîm Gwydnwch a Datblygu newydd CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 25/05/21

Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gyllid i’r sector? Rhowch wybod i ni!

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 20/01/21

Gwir neu Gau: Arweinyddiaeth a chymryd risgiau

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 24/04/20

Cyllid coronafeirws: pa gronfa ddylwn ni wneud cais amdani?

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 04/12/19

Beth mae treftadaeth yn ei olygu i chi?

Darllen mwy