Cathy Groves

Prif llun Cathy Groves, Cyfarwyddwr Adnoddau CGGC

Cyfarwyddwr Adnoddau

Ymunodd Cathy ag CGGC fel y Cyfarwyddwr Adnoddau ym mis Rhagfyr 2023 ac mae’n gyfrifol am swyddogaethau cyllid a gwasanaethau corfforaethol CGGC.

Fel aelod o’r tîm arweinyddiaeth, mae’n rhoi cyngor ariannol ac yn edrych ar gyfleoedd datblygu ar gyfer twf corfforaethol yn unol â’r cynllun strategol. Mae Cathy hefyd yn goruchwylio gwasanaethau corfforaethol er mwyn sicrhau bod risgiau’n cael eu rheoli’n effeithiol, yn sicrhau parhad y busnes ac yn rheoli iechyd a diogelwch a chyfleusterau. Mae Cathy yn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr a’r is-bwyllgorau ar draws yr holl ofynion llywodraethu, adrodd a chydymffurfio.

Mae gyrfa Cathy yn y byd cyllid wedi cwmpasu amrywiaeth o sectorau busnes o bob maint, o fudiadau corfforaethol mawr yn y Farchnad Fuddsoddi Amgen (AIM) restredig, i elusennau a chwmnïau bach preifat a redir gan deuluoedd. Mae ei phrofiad yn cynnwys gweithgynhyrchu, amddiffyn, gwasanaethau ariannol a’r sector gwirfoddol.

Yn 2019, ymunodd â’r elusen hawliau plant uchel ei pharch yng Nghymru – Plant yng Nghymru, fel Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau. Yn y rôl hon, roedd yn gyfrifol am Gyllid, TG a Chyfleusterau ac enillodd gyfoeth o wybodaeth yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid sector gwirfoddol ledled Cymru. Mae hefyd yn falch iawn ei bod wedi llwyddo i helpu i lywio’r elusen drwy gyfnod digyffelyb y pandemig.

Mae Cathy yn aelod o Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Y tu allan i’r gwaith, mae Cathy wrth ei bodd yn teithio a mynd i ddigwyddiadau, o amgylch y DU ac yn rhyngwladol, ond mae ganddi restr fwced go faith i fynd drwyddi o hyd! Mae hefyd yn mwynhau heicio ar brydiau ac yn rhoi cynnig ar ddysgu chwarae golff.

Dilyn Cathy Groves

Golygfeydd a ysgrifennwyd gan yr awdur hwn: