Ein tîm

Ein Tîm Uwch Reolwyr

Judith Stone

Judith Stone

Matt Brown, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Buddsoddiadau

Matthew Brown

Ruth Marks, Prif Weithredwr

Ruth Marks

Dangos y cyfan

Ein Bwrdd

Reham Bassal, Ymddiriedolwr WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Reham Bassal

Lowri Jones, Ymddiriedolwr CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Lowri Jones

Dr. Neil wooding CBE

Dr Neil Wooding CBE

Dangos y cyfan

Ein hawduron

Llun proffil o Reolwr Gwirfoddolwyr WCVA, Flik

Felicitie (Flik) Walls

Llun proffil o Suzanne Mollison, Swyddog Diogelu yn CGGC

Suzanne Mollison

Llun proffil o Simon Dowling, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu yn CGGC

Simon Dowling

Dangos y cyfan