Ein tîm

Ein Tîm Uwch Reolwyr

Judith Stone

Judith Stone

Matt Brown, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Buddsoddiadau

Matthew Brown

Ruth Marks, Prif Weithredwr

Ruth Marks

Dangos y cyfan

Ein Bwrdd

Darlun o Kat Luckock, Ymddiriedolwr CGGC

Kat Luckock

Reham Bassal, Ymddiriedolwr WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Reham Bassal

Lowri Jones, Ymddiriedolwr CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Lowri Jones

Dangos y cyfan

Ein hawduron

Johanna Davies ein Pennaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Johanna Davies

Llun proffil o Reolwr Gwirfoddolwyr WCVA, Flik

Felicitie (Flik) Walls

Llun proffil o Suzanne Mollison, Swyddog Diogelu yn CGGC

Suzanne Mollison

Dangos y cyfan