Ein tîm

Ein Tîm Uwch Reolwyr

Llun proffil o Anna Nicholl Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu'r Sector

Anna Nicholl

Judith Stone

Judith Stone

Matt Brown, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Buddsoddiadau

Matthew Brown

Dangos y cyfan

Ein Bwrdd

Dr. Neil wooding CBE

Dr Neil Wooding CBE

Colin Arnold

Colin Arnold

Rhian Davies, aelod o fwrdd CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Rhian Davies

Dangos y cyfan

Ein hawduron

Llun proffil o Reolwr Gwirfoddolwyr WCVA, Flik

Felicitie (Flik) Walls

Llun proffil o Korina Tsioni, Swyddog Datblygu Marciau Ansawdd yn CGGC

Korina Tsioni

Llun proffil o Suzanne Mollison, Swyddog Diogelu yn CGGC

Suzanne Mollison

Dangos y cyfan