Recriwt3

A ydych chi’n chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Mae recruit3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol.

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac mae’n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

Yn recruit3 byddwch chi’n dod o hyd i bob math o swyddi, o swyddogaethau uwch reolwyr at godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy.            

Mae recruit3 yn cael ei ddatblygu yng Nghymru mewn cydweithrediad â CGGC a Big Issue Cymru.

Swyddi Recruit3

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £25000

Client Liaison Officer

CLIENT LIAISON OFFICER37 HOURS PER WEEK @ £25,000 PAClick here for the application packAsylum Justice seeks a new Client Liaison Officer (CLO) to maintain capacity as their current CLOs transition to full-time Trainee Caseworkers. By maximizing the overlap between roles, we aim to help new employees transition smoothly into...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £30000

Compliance & Practice Manager

COMPLIANCE & PRACTICE MANAGER37 HOURS PER WEEK @ £30,000 PAClick here for the application packAsylum Justice is hiring a Compliance & Practice Manager to increase capacity & manage a growing waiting list of clients. The ideal candidate should have experience working with vulnerable clients, strong IT skills, and experience...

Lleoliad: Gweithio Gartref | Cyflog: £25165

Swyddog y Rhwydwaith

Sefydliad bach dielw ydym, ond mae ein gwaith yn gwneud gwahaniaeth ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Ein haelodau, cyllidwyr grant, a’n gweithgareddau ymgynghori a hyfforddi ni'n hunain sy'n ein hariannu. Ein nod yw trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus trwy gyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion. Pan fydd dinasyddion a gweithwyr proffesiynol yn gweithio mewn...

Lleoliad: Neath Port Talbot | Cyflog: £26357

Children’s Rights Project Development Officer

Neath Port Talbot Children’s Rights Unit (CRU) is a charity that promotes and protects the rights of children and young people in Neath Port Talbot and the surrounding areas.Join our small, passionate team and help us champion the rights of children and young people.Children’s Rights Project Development Officer24 hours...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £31727

Swyddog Polisi a Chyllid (Tlodi Tanwydd)

Swyddog Polisi a Chyllid (Tlodi Tanwydd) Lleoliad:     Care & Repair Cymru, CaerdyddContract:     Swyddi contract tymor penodol dwy flynedd Cyflog:     £31,727Oriau:     35 awr yr wythnosDyddiad cau:  Dydd Llun 12 Mehefin 2023 (12pm)Cynhelir cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 19 Mehefin 2023Crynodeb;Mae gennym ddwy swydd wag a chyfleoedd cyffrous i ymuno...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £31727

Swyddog Marchnata a Datblygu Busnes

Swyddog Marchnata a Datblygu BusnesLleoliad:     Care & Repair Cymru, CaerdyddContract:     Swyddi contract tymor penodol dwy flynedd Cyflog:     £31,727Oriau:     35 awr yr wythnosDyddiad cau:  Dydd Llun 12 Mehefin 2023 (12pm)Cynhelir cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 19 Mehefin 2023Crynodeb;Mae gennym ddwy swydd wag a chyfleoedd cyffrous i ymuno â’n...

Lleoliad: Wales | Cyflog: £Negotiable

Ymddiriedolydd

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn chwilio am Ymddiriedolydd Cymru ymrwymedig, ysbrydoledig a thra medrus a chanddynt wybodaeth ac arbenigedd am y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a/neu sector cyhoeddus Cymru. Bydd yr Ymddiriedolydd yn ychwanegu at ac yn cryfhau ein Bwrdd Ymddiriedolwyr a thîm staff deinamig, profiadol. Mae...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £19300

Swyddog Gwybodaeth ac Arweiniad

Swyddog Gwybodaeth ac ArweiniadCATEGORI’R SWYDD: GWYBODAETH A CHYNGORLLEOLIAD: Hybrid/CAERDYDD Â THEITHIOCYFLOG: £19,300.00MATH O GYTUNDEB: ParhaolPATRWM GWEITHIO: 35 awr.  Dydd Llun i ddydd GwenerYMGEISIWCH ERBYN: 26 Mai 2023A fyddech chi'n hoffi ymuno â gwasanaeth sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl hyn yng Nghymru? Mae’r argyfwng costau byw wedi achosi cynnydd sylweddol yn...

Lleoliad: Home Based | Cyflog: £32358

Communications and Marketing Manager

Communications and Marketing Manager£32,358 | full-time | flexible working and home-based  This is a newly upgraded role at Tai Pawb which reflects the importance we place on communicating strong, positive and consistent messages on equality, diversity and inclusion in housing in Wales. The role would suit someone who highly-organised, imaginative,...

Lleoliad: Wales | Cyflog: £22090

Children and Young Person Coordinator

To provide immediate and ongoing emotional and practical support to siblings affected by the sudden and unexpected death of a child or young adult.The post holder will work closely with statutory colleagues in health, education, and social care to raise the profile of 2wish and deliver training and workshops...

Lleoliad: West Wales | Cyflog: £22090

West Wales Fundraising Coordinator (Part -time)

This is a unique opportunity for an individual to raise awareness of the charity, building its profile and engaging communities across West Wales. It will involve organising fundraising events, working with volunteers, and encouraging community fundraising opportunities.2wish support anyone affected by the sudden and unexpected death of a child...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £55000

Chief Executive Officer

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) – JOB VACANCYWe are delighted that you are considering opportunities to support and empower Black and Minority Ethnic Women.Please read our General Occupation Requirement first before proceeding to our vacancies below:Because our work is about highlighted women’s experiences and providing gender specific services to women, we employ...

Lleoliad: Cymer Afan | Cyflog: £22171

Activities & Volunteer Coordinator

Activities & Volunteer Coordinator30 hrs weekly£22,171 – £23,870 p.a.(£27,344 – £29,439 pro rata – based on L.A. Points 18-22) + 4% pension contributionBased at Cymer Afan Community Library Station Road, Cymer, Nr. Port Talbot, SA13 3HR The Trustees are looking for an experienced and organised volunteer coordinator to oversee the activities and...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £26545

Swyddog Gweithrediadau

Swyddog GweithrediadauCategori Swydd: Cymorth gweithrediadauLleoliad: Hybrid / CaerdyddCyflog: £  26,545 pro rata (28 awr: £21,236)Math o Gytundeb: ParhaolMae Age Cymru yn recriwtio ar gyfer gweinyddwr hyblyg i ymuno â'n tîm llwyddiannus! Mae hwn yn gyfle cyffrous i chi ddefnyddio eich sgiliau sefydliadol rhagorol a'ch llygad am fanylion i helpu...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £24482

Rheolwr Cymorth Datblygu

Swyddi gwagRheolwr Cymorth DatblyguBydd y Rheolwr Cymorth Datblygu yn gweithio fel rhan o dîm Hub Cymru Affrica, gyda chyfrifoldebau penodol i arwain a datblygu ein Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol, a bydd yn gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Thîm Affrica. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn gweithio gyda gweddill tîm Hub Cymru Affrica,...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £50016

Head of Wales

Company Description Since 1949, the Mental Health Foundation has been the UK’s leading charity for  everyone’s mental health. Our vision is for a world with good mental health for all. With prevention at the heart of  what we do, we aim to find and address the sources of mental health problems...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £27293

TRUST OFFICER

TRUST OFFICERStarting Salary £27,293We are seeking a full-time Trust Officer to join our existing team to support vulnerable people in the management of their day to day budgeting and financial affairs. The successful candidates must be reliable, trustworthy and have relevant experience. For more information and application forms for both jobs,...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £20972

Administrator

AdministratorSalary £20,972 This is a varied role which includes supporting staff and trustees with administrative tasks and ensuring the smooth running of the office.Successful candidates for both posts must be reliable, trustworthy and have relevant experience. For more information and application forms for both jobs, please visit https://friendlytrust.org.uk/job-opportunities/CLOSING DATE : 10am 19th June 2023Applications are...

Lleoliad: Gwent | Cyflog: £27667

Swyddog Prosiect - Gwent

Swyddog Prosiect MATH O GONTRACT: Contract Cyfnod Penodol YMGEISIWCH ERBYN: 08-Mehefin-2023AMREDIAD CYFLOG:  £27667.00 y flwyddyn OBS 1 Grwp ORIAU GWAITH YR WYTHNOS: 35 awr Mae Age Cymru’n chwilio am Swyddog Prosiect.  Rydyn ni’n chwilio am unigolyn pendant, brwdfrydig, sydd â sgiliau cyfathrebu a gwych ac sydd yn gweithio’n dda gyda phobl. (Contract cyfnod penodol...

Lleoliad: Caerfyrddin a Phenfro | Cyflog: £27667

Swyddog Prosiect - Caerfyrddin a Phenfro

Swyddog Prosiect MATH O GONTRACT:Contract Cyfnod Penodol YMGEISIWCH ERBYN: 08-Mehefin-2023AMREDIAD CYFLOG: £27667.00 y flwyddyn OBS 1 Grwp ORIAU GWAITH YR WYTHNOS: 35 awrMae Age Cymru’n chwilio am Swyddog Prosiect.  Rydyn ni’n chwilio am unigolyn pendant, brwdfrydig, sydd â sgiliau cyfathrebu a gwych ac sydd yn gweithio’n dda gyda phobl. (Contract cyfnod penodol tan...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £37500

Bennaeth Pobl

Rydym ni’n chwilio am Bennaeth Pobl Cyflog: £37,500 - £40,000 (CALl) Pro rata 3 diwrnod i amser llawn Oriau'r wythnos: 22.5 i 37.5 Yn atebol i: Prif Swyddog GweithredolMae Down to Earth yn grwp arobryn o fentrau cymdeithasol sy'n seiliedig ar benrhyn Gwyr, Abertawe. Ers 2005 rydym ni wedi bod yn cynnig profiadau...

Lleoliad: Caerfyrddin | Cyflog: £24496

Swyddog Gwirfoddoli ac Ymgysylltu Cymunedol

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Swyddog Gwirfoddoli ac Ymgysylltu Cymunedol i ymuno â'n tîm. Byddwch yn gweithio o fewn CofGâr, sef Gwasanaeth Amgueddfeydd a Chelfyddydau Sir Gaerfyrddin, sy'n gyfrifol am gasgliadau a gweithrediadau yn Amgueddfa Sir Gâr, Amgueddfa Parc Howard, Cartref Dylan Thomas, yr Amgueddfa Cyflymder,...

Lleoliad: Pen y Bont | Cyflog: £25500

Cydlynydd Cymorth y Gymdeithas Strôc

Cyf: S980 | Cydlynydd Cymorth y Gymdeithas Strôc | Gweithio gartref, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru. Fodd bynnag, bydd gofyn teithio’n aml fel rhan o’r rôl hon (Gallai gynnwys cyfarfodydd tîm neu gyfarfodydd eraill yn gysylltiedig â gwaith) | Cyflog oddeutu £25,500.00 y flwyddyn | 35 awr yr wythnos Mae ein gwasanaethau...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £18593

Mental Health and Wellbeing Project Coordinator

Mental Health and Wellbeing Project CoordinatorHours 28 per week Salary £18593.12 per annum actual salary (28hrs)Location: Swansea office/HomeA new and exciting opportunity has arisen with one of Wales' leading providers for unpaid carers.  Swansea Carers Centre is seeking to employ a Mental Health and Wellbeing Project Co-ordinator. The project aims...

Lleoliad: Gartref | Cyflog: £25000

Swyddog Ymchwil a Chymorth

Swydd:  Swyddog Ymchwil a ChymorthAtebol i’r: Cyfarwyddwr GweithredolLleoliad: Gweithio o gartref, (Mae tîm YT yn cyfarfod wyneb yn wyneb yn aml) Bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb wythnosol yn angenrheidiol i ddechrau. Cyflog – tua £25,000, yn ddibynol ar phrofiad (ar sail 30 awr yr wythnos) – DS: Rydym ni’n gyflogwr...

Gweithio i CGGC

A oes gennych chi ddiddordeb gweithio i CGGC?

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Dwy fenyw drawst yn gwisgo crysau-t sy'n darllen WCVA CGGC