Recriwt3

A ydych chi’n chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Mae recruit3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol.

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac mae’n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

Yn recruit3 byddwch chi’n dod o hyd i bob math o swyddi, o swyddogaethau uwch reolwyr at godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy.            

Mae recruit3 yn cael ei ddatblygu yng Nghymru mewn cydweithrediad â CGGC a Big Issue Cymru.

Swyddi Recruit3

Lleoliad: Home Based | Cyflog: £28000

HR Officer

Cardiff Women’s Aid are looking for enthusiastic, passionate individuals to fill several fixed term posts within the organisation, we provide the training, coaching and experience required to work within a rewarding support sector. If you want to be part of a compassionate, driven team, apply below HR OfficerSalary: 28,000 per...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £35000

Managing Director

Managing Director (part time)Based in CardiffSalary: £35,000 for 22.5 hours/three days per week (full time is 37.5 hours per week, salary £50,000)Permanent contract Secondments may be considered for a minimum of 18 monthsKidney Wales is both renowned and dedicated to uniting the Welsh kidney community. Our vision is to enable...

Lleoliad: Cwm Taf / Cardiff | Cyflog: £24240

Training Officer - DIAL

Training Officer - DIALLocation: Throughout the operational area of DIAL (Cwm Taf Morgannwg health board and Cardiff and the Vale Health board) with possible occasional travel throughout WalesSalary: £24,240.00Contract Type:  Fixed Term until 31-Mar-2023Hours: Full Time Closing Date: Friday 22 January 2021The DIAL project supports people living with dementia and their carers in Cardiff...

Lleoliad: Cwm Taf / Cardiff | Cyflog: £18685

Case Worker - DIAL

Case Worker - DIALLocation: Throughout the operational area of DIAL (Cwm Taf Morgannwg health board and Cardiff and the Vale Health board)Salary: £18,685.00Contract Type:  Fixed Term31-Mar-2023Hours: Full Time Closing Date: Friday 22 January 2021The DIAL project supports people living with dementia and their carers in Cardiff and the Vale of Glamorgan. Funded by the...

Lleoliad: Cymru | Cyflog: £Negotiable

Ymddiriedolwyr

Rydym yn edrych i gyfoethogi cymysgedd sgiliau ein Bwrdd trwy recriwtio dau neu dri ymddiriedolwr newydd sydd ag arbenigedd perthnasol a / neu brofiad byw. Dewch i'n helpu ni i gefnogi pobl ag anableddau dysgu a'u teuluoedd i fwynhau bywyd fel cyfranwyr gwerthfawr i'w cymunedau.BETH RYDYM YN CYNNIGHoffech chi...

Lleoliad: Bridgend | Cyflog: £21964

Supported Accommodation Service Manager

Supported Accommodation Service Manager Hours: 37.5 hours per week Salary: £21,964 per annum Based at: Bridgend Hafal supports people with mental health problems – with a special emphasis on those with a serious mental illness – and their carers and families; we also support others with a range of disabilities and their carers...

Lleoliad: Cymru | Cyflog: £34493

Rheolwr Rhanbarthol - Cymru

Yn Crimestoppers rydyn ni’n credu bod gan bawb hawl i deimlo’n ddiogel rhag troseddau, lle bynnag maen nhw’n byw. Mae cannoedd o filoedd o bobl yn ymddiried ynom ni bob blwyddyn gyda’u gwybodaeth am droseddau drwy ffonio 0800 555 111 neu drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein nad oes modd...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £26530

Victim Focus Manager

Victim Focus ManagerSouth Wales Victim Focus is looking for a full-time Victim Focus Manager covering Swansea, Neath and Port Talbot. This is a 12 month fixed term contract to cover maternity. March 2021 to March 2022. South Wales Victim Focus is funded by the Police & Crime Commissioner of...

Lleoliad: Bridgend | Cyflog: £9.3

Housing Support Worker, Bridgend

Housing Support WorkerHours: 30 per weekSalary: £9.30 per hour, (plus additional payments for unsocial hours: between 22:00 and 08:00 - 26% on hourly rate; weekends (48 hours) - 8.5% on hourly rate; Bank Holidays - 33% on hourly rate [only one of these enhancements is paid per anyhour], Sleep-ins...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £28254

Dadansoddwr Data ac Ymchwil

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddioMae Comisiynydd Pobl Hyn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hyn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hyn yng...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £17772

End User Support Officer

INNOVATE TRUST/ SKILLS &VOLUNTEERING CYMRU (SVC)JOB TITLE:       End User Support OfficerPOSITION AVAILABLE:          39 Hours (12 month fixed-term contract) ACCOUNTABLE TO:    Digital Inclusion & Innovations Manager, SVC ManagerSALARY:       £17,772 - £20,174 (salary points 5-9) Pro RataOverview:Innovate Trust and Skills &...

Lleoliad: Cardiff, Vale, RCT | Cyflog: £19584

Project Officer – Skills & Wellbeing Department

JOB TITLE:            Project Officer – Skills & Wellbeing DepartmentPOSITION AVAILABLE:    39 hours (Fixed term March 2021 until June 2022)ACCOUNTABLE TO:      Skills & Wellbeing Manager, Innovate Trust SALARY:                 ...

Lleoliad: Narberth / Aberystwyth | Cyflog: £23000

Cydlynydd Sir Benfro

Cydlynydd Sir Benfro£ 23K pro rata22.5 a/w, Contract Tymor Penodol 20 mis (debygol o ymestyn)Wedi'i leoli yn Swyddfa PLANED, Arberth / ac yn y cartref A Swyddfa Tir Coed, Aberystwyth (1 diwrnod / mis)Mae Tir Coed yn chwilio am berson hunan-ysgogol, trefnus iawn sydd ag angerdd am gysylltu pobl...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £35000

Rheolwr Prosiect 70+ Cymru

Rheolwr Prosiect 70+ CymruLleoliad:    Swyddfa Care & Repair Cymru yng Nghaerdydd. Ar ôl pandemig y coronafeirws, bydd cryn dipyn o weithio o bell yn bosibl.Contract:     Tymor penodol hyd Ionawr 31ain 2023Cyflog:    £35,000 spotDyddiad cau: Dydd Llun 1 Chwefror 12pmOriau:        35 aw yr wythnosCynhelir cyfweliadau ar 10fed neu...

Lleoliad: Merthyr Tydfil | Cyflog: £25000

Housing Policy Officer

HOUSING POLICY OFFICERSalary £25,000 – £30,000 p.a. pro rata 3-4 days per weekThe Bevan Foundation is Wales’ most influential think tank.  Our mission is to end poverty and inequality in Wales.We have an exciting new role in our high impact policy and research team, working on the relationship between the...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £17687

Administrator

Administrator £17,687 p/a  - Full-Time (35 hrs p/w)Fixed-term contract until 25 June 2021HMP SwanseaRef code: AWS-211Are you a highly organised, efficient and proactive self-starter able to work on your own initiative? Looking for an exciting new challenge? If so, join St Giles Trust as an Administrator, where you will provide...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £19767

Victim Care Officer

Victim Care OfficerVictim Support is looking for a Victim Care Officer based in Rumney. This is a fixed term position to cover maternity leave from March 2021 to March 2022. South Wales victim Focus is funded by the Police and Crime Commisioner for South Wales.County/Borough CardiffOffice location Home Based at present, in future...

Gweithio i CGGC

A oes gennych chi ddiddordeb gweithio i CGGC?

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Dwy fenyw drawst yn gwisgo crysau-t sy'n darllen WCVA CGGC