Recriwt3

A ydych chi’n chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Mae recruit3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol.

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac mae’n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

Yn recruit3 byddwch chi’n dod o hyd i bob math o swyddi, o swyddogaethau uwch reolwyr at godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy.            

Mae recruit3 yn cael ei ddatblygu yng Nghymru mewn cydweithrediad â CGGC a Big Issue Cymru.

Swyddi Recruit3

Lleoliad: Cymru | Cyflog: £40000

Hwylusydd Ymchwil Gweithredu Cymunedol

Hwylusydd Ymchwil Gweithredu Cymunedol, Partneriaeth  Polisi ac Arloesi Lleol Cymru Wledig Gyda’n Gilydd dros Newid 37 awr yr wythnos Cyfnod penodol hyd at 31 Rhagfyr 2026 £40,000 pro rata  Yn adrodd i: Cydlynydd Ymchwil Gweithredu Cymunedol Cefndir Gyda’n Gilydd dros Newid Mae Gyda'n Gilydd dros Newid yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £38000

Fundraising Manager

Fundraising Manager Job Level: Senior Staff Member for Sight Life. Location: Cardiff Head Office  Type of Contract: Permanent Salary: Up to £38,000 Hours of work: Full time 36hours/week (flexibility required)Reports to: Chief Executive OfficerPurpose of Job: This role is at the heart of our strategy to: secure major new funding achieve greater sustainability expand Sight Life’s services.You...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £9600

Assistant Marketing Officer

Marketing & Communications AssistantPurpose and Aims of the roleSight Life provides a range of services to blind and partially sighted people across much of South Wales. We are now looking for a full time Marketing & Communications Assistant to support with implementing our marketing strategy.General InformationJob Title: Assistant Marketing...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £33000

Swyddog Rhaglen Gyda’n Gilydd dros Newid

Swyddog Rhaglen Gyda’n Gilydd dros NewidCydlynydd Gyda’n Gilydd dros Newid£ 33,000 cyflog cychwynnolLlawn amser (37 awr yr wythnos)Contract sefydlog tan 31 Awst 2025Cefndir a Diben y Swydd: Ariennir Gyda’n Gilydd dros Newid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Cymru.  Rydym yn sefydliad bach a ddeilliodd o weithredu cymunedol yng Ngorllewin...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £29500

Swyddog Rhaglen Cronfa Cefnogi Gofalwyr Cymru

Ein gweledigaeth: Mae gofalwyr di-dâl yn cael eu clywed a'u gwerthfawrogi, ac yn gallu manteisio ar gefnogaeth, cyngor ac adnoddau i'w galluogi i fyw bywydau llawn.Ein cenhadaeth: Byddwn yn gweithio i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl trwy bartneriaeth, tystiolaeth, dylanwad ac arloesedd.Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithredu'r rhwydwaith mwyaf o fudiadau gofalwyr lleol...

Lleoliad: Wales | Cyflog: £5820

Finance Officer

Finance Officer Salary: £ 5,820 pro rata (£29,400 FTE) 1 day (7.4 hours) a week Fixed term: 2 years (with possibility of extension dependent on funding)Based: Primarily Home Based Asylum Justice is a registered charity (1112026), and a company limited by guarantee (5447875), which was set up in 2005 to provide free legal...

Lleoliad: Wales | Cyflog: £31500

Funding Officer

Funding Officer Salary: £31,500 per annum F/T (37 hours per week) Based: Primarily Home Based Asylum Justice is a registered charity (1112026), and a company limited by guarantee (5447875), which was set up in 2005 to provide free legal advice, assistance and representation to asylum seekers, refugees, and vulnerable migrants without access to...

Lleoliad: Newport | Cyflog: £23135

Brief Treatment & Advice Practitioner

GDAS - Brief Treatment & Advice PractitionerClosing Date: 12/04/2024Salary: £23,135 - £25,235Full Time Equivalent Hours: 35.0Actual Hours: 35.0Benefits:Employee (Sickness 35+ h/pw) - 30.0 daysEmployee (Holiday 35+ h/pw Initial) - 25.0 daysAddress:GDAS - The HubMcCarthy's CourtSchool LaneNewportNP20 1LEJob Description:Full Job DescriptionApplication Form:Link To Form ...

Lleoliad: De Cymru | Cyflog: £16877

Rheolwr Gwirfoddolwyr

Cyf: S11151 | Rheolwr Gwirfoddolwyr | Gweithio gartref, De Cymru. Fodd bynnag, bydd gofyn teithio’n aml fel rhan o’r rôl hon (Gallai gynnwys cyfarfodydd tîm neu gyfarfodydd eraill yn gysylltiedig â gwaith) Cyflog oddeutu £16,877 y flwyddyn | 21 awr yr wythnosMae ein gwasanaethau dan gontract, ac ar hyn o...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £23245

Helping Family Carers Development Officer

Helping Family Carers Development OfficerSalary: £23,245.04 pro rataHours: 28 hours a weekTravel: 45p per mileClosing date: 22nd April 2024We are seeking to hire a Helping Family Carers Development Officer.The successful candidate for this role will be part of the Helping Family Carers Project, focused on supporting families with children with disabilities or long...

Lleoliad: Penywaun | Cyflog: £35265

Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu – YAMG Gyda'n Gilydd

Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu – YAMG Gyda'n GilyddCyflog: £35,265.88 y flwyddyn (pro rata)Budd-daliadau: Pensiwn cyfrannol Math o swydd: Rhan Amser (30 awr yr wythnos)Dyddiad cau: Mai 3ydd 2024 @ 5.00p.m.Dyddiad Cyfweliad : Mai 14eg 2024Lleoliad: Wedi'i leoli yn Hwb Cana, Penywaun gyda'r cyfle i weithio gartref/cymunedRôlYdych chi'n angerddol am newid...

Lleoliad: Cardiff, Newport, Swansea | Cyflog: £25500

Financial Wellbeing Coach

Financial Wellbeing Coach £25,500 per annum Fixed term until 31 March 2025, with possible extension in line with contractFull TimeSouth Wales, based at either Newport, Cardiff or Swansea OfficeRef FWC-241Are you a proactive, flexible, and target-driven individual with a proven record of working with male adults in the criminal justice system...

Lleoliad: Home Based Wales | Cyflog: £35000

Policy Advisor

Care Forum Wales – role profilesSalaries in the region £35-45K (pro rata if part time)Policy AdvisorCare Forum Wales is looking to recruit two or three people on a full or part-time basis to take on Policy Advisor roles. Who we are: Care Forum Wales is the representative organisation for registered...

Lleoliad: Home Based, Wales | Cyflog: £35000

Operations Manager

Care Forum Wales – role profilesSalaries in the region £35-45K (pro rata if part time)Operations ManagerCare Forum Wales is looking to recruit two or three people on a full or part-time basis to take on Operations Manager roles. Who we are: Care Forum Wales is the representative organisation for registered...

Gweithio i CGGC

A oes gennych chi ddiddordeb gweithio i CGGC?

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Dwy fenyw drawst yn gwisgo crysau-t sy'n darllen WCVA CGGC