Recriwt3

A ydych chi’n chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Mae recruit3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol.

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac mae’n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

Yn recruit3 byddwch chi’n dod o hyd i bob math o swyddi, o swyddogaethau uwch reolwyr at godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy.            

Mae recruit3 yn cael ei ddatblygu yng Nghymru mewn cydweithrediad â CGGC a Big Issue Cymru.

Swyddi Recruit3

Lleoliad: Llantrisant | Cyflog: £Negotiable

Group CEO

Job Vacancy – Group Chief Executive OfficerAfter 30 years of building and leading our amazing charity our Group CEO will be retiring in October 2024.We are therefore seeking a strong, inclusive, and credible leader with the ability to inspire and influence at all levels, both internally and externally.If you...

Lleoliad: Gwent | Cyflog: £25000

Arweinydd Tîm Prosiect Boost

Cymorth i Fenywod Cyfannol Mae gennym y cyfle rhagorol canlynol i ymuno â’n TîmArweinydd Tîm Prosiect Boost  “Mae Prosiect Helpu i Roi Diwedd ar Ddigartrefedd Gwent (BOOST Adeiladu ar Ein Cryfderau gyda’n Gilydd) yn brosiect pum mlynedd sy’n cael cymorth gan gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol”.Cyflog: £25,000 yn codi i £25,500...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £43081

Pennaeth Cyngor a Chymorth

Pennaeth Cyngor a Chymorth Cyflog: £43,081 to £50,232 y flwyddynMath o Gontract: Parhaol (Amser llawn 37 awr yr wythnos) neu Ran Amser (4 diwrnod yr wythnos)Lleoliad: Swyddfa ym Mae Caerdydd - HyblygMae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Comisiynydd fel Pennaeth Cyngor a Chymorth, yn gyfrifol am...

Lleoliad: Newport | Cyflog: £23807

Administrator

AdministratorRef: 2024-AW1Job Title:    AdministratorSalary:    £23,807 p.a.Pension: 8% pension supplement payable (subject to 2% employee contribution) Hours:    Full time - 37 hours per week with Part time vacancies pro rata but subject to a minimum of 22.5 hours per weekHolidays:    Full time - 37 days...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £31000

Cydgysylltydd Tîm Cymru

Mae gan Samaritans Cymru gyfle cyffrous i ymuno â’r tîm yng Nghaerdydd fel Cydgysylltydd Tîm Cymru. Byddwch yn rhoi cefnogaeth hollbwysig i’r tîm trwy gydgysylltu a chefnogi gweithgareddau a gweithrediadau swyddfa Cymru. Yn y rôl hon, byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith cynllunio, ac yn sicrhau cyfathrebu...

Lleoliad: Flexible | Cyflog: £27318

Community Development Co-ordinator

VACANCYGROUNDWORK WALESGroundwork is the community charity with the green heart.  We help people improve their prospects, create better places and protect the planet.We are recruiting for a:Community Development Co-ordinatorSalary: £27,318 - £28,409 fixed term until June 202737 hours per week worked flexibly, including evenings and weekendsWe are recruiting for...

Lleoliad: Newport | Cyflog: £27214

Debt Caseworker

Debt CaseworkerRef:  2024DEB1.FT Salary:    Fully trained: £30,147 per annumTrainee:  £27,214 per annumCandidates may be appointed as either trainee or fully trained caseworkers depending on experience. Trainee caseworkers will progress to higher salary on successful completion of trainingPension:    8% (subject to a 2% employee contribution) Hours:    37 hours per...

Lleoliad: Gwent | Cyflog: £22500

Children and Young Person’s Assessment Worker

Children and Young People’s Assessment WorkerSalary £22,500 rising to £23,000 (after 6 months’ probation)Location Newport, Torfaen, Monmouthshire, and Blaenau GwentContract Type Fixed term, one year from start dateHours 35 hours per weekWorking Pattern Agile Working, working flexibly to meet the needs of the children, young people and the charity....

Lleoliad: Aberystwyth/Caerdydd/Rhyl | Cyflog: £36019

Rheolwr Platfformau Digidol Tssw

Rheolwr Platfformau Digidol TSSWRHEOLI PROSIECT CYNHYRCHION DIGIDOL SY’N GWNEUD GWAHANIAETH I SECTOR GWIRFODDOL CYMRU Amser llawn, 35 awr yr wythnos, gweithio hyblyg a hybrid £36,019 i £38,009 y flwyddyn ar ôl cwblhau cyfnod prawf 6 mis yn llwyddiannus a 9% o gyfraniad pensiwnLleoliad: Hyblyg: Mae gennym ganolfannau swyddfa yn Aberystwyth, Caerdydd...

Lleoliad: Aberystwyth/Caerdydd/Rhyl | Cyflog: £36019

RHEOLWR DATBLYGU BUSNES A PHERTHYNAS

RHEOLWR DATBLYGU BUSNES A PHERTHYNASYma yn CGGC rydym yn bwriadu amrywio a chydlynu ein gweithgareddau cynhyrchu incwm yn well. Os ydych chi'n mwynhau meithrin perthnasoedd gwaith rhagorol ac eisiau cyfle i weithio ar draws sefydliad deinamig a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol drwy’r hyn a gyflawnwch, byddem wrth ein bodd yn...

Lleoliad: Cwm Taf | Cyflog: £29269

Community Rail Officer

Job Title: Community Rail Officer – 37hrs per week**About us: Voluntary Action Merthyr Tydfil (VAMT) is the County Voluntary Council (CVC) for the County Borough of Merthyr Tydfil and has existed since 1997.  VAMT is a part of Third Sector Support Wales (TSSW) which is a network of support...

Gweithio i CGGC

A oes gennych chi ddiddordeb gweithio i CGGC?

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Dwy fenyw drawst yn gwisgo crysau-t sy'n darllen WCVA CGGC