Recriwt3

A ydych chi’n chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Mae recruit3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol.

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac mae’n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

Yn recruit3 byddwch chi’n dod o hyd i bob math o swyddi, o swyddogaethau uwch reolwyr at godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy.            

Mae recruit3 yn cael ei ddatblygu yng Nghymru mewn cydweithrediad â CGGC a Big Issue Cymru.

Swyddi Recruit3

Lleoliad: Wales | Cyflog: £15

Trauma Recovery Practitioner

We at TAG facilitate therapeutic, early interventions that aims to mitigate the long term impact of Adverse Childhood Experiences (ACEs) and Childhood Trauma in young people by promoting positive engagement and companionship and improving physical, emotional and social wellbeing.  However, a focus on wellbeing is not restricted to the...

Lleoliad: Cymru | Cyflog: £28224

Swyddog Arloesedd Digidol

Pam weithio yn CGGC Buddion: Mae’r rhain yn cynnwys 25 diwrnod o wyliau â thâl ynghyd ag 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Personol, Cynllun Arian Gofal Iechyd, Rhaglen Cynorthwyo Cyflogeion, Cynllun Tâl Salwch uwch a gweithio ystwyth.  Rydyn ni’n fudiad sy’n cofleidio amrywiaeth. Mae gennym ni bolisïau cydbwysedd bywyd a gwaith rhagorol,...

Lleoliad: Cymru | Cyflog: £28224

Swyddog Polisi Gwirfoddoli

Pam weithio yn CGGC Buddion: Mae’r rhain yn cynnwys 25 diwrnod o wyliau â thâl ynghyd ag 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Personol, Cynllun Arian Gofal Iechyd, Rhaglen Cynorthwyo Cyflogeion, Cynllun Tâl Salwch uwch a gweithio ystwyth.  Rydyn ni’n fudiad sy’n cofleidio amrywiaeth. Mae gennym ni bolisïau cydbwysedd bywyd a gwaith rhagorol,...

Lleoliad: hyblyg | Cyflog: £28224

Swyddog Monitro ac Effaith Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru

Os ydych chi’n gysurus wrth drin data a defnyddio’r data hwnnw i ddweud stori, yna rydyn ni eisiau clywed gennych. Mae hwn yn benodiad strategol bwysig i dîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru (SIC) o fewn CGGC – cyfle i lunio sut rydyn ni’n cyflwyno ein hunain i’r byd ac yn...

Lleoliad: hyblyg | Cyflog: £22404

Swyddog Cymorth Cronfeydd Grant

Swyddog Cymorth Cronfeydd GrantLlawn amser, 35 awr yr wythnos£22,404 yn codi i £23,868 y flwyddyn pro rata yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA.Lleoliad: Bae Caerdydd neu Y RhylHoffech...

Lleoliad: Powys | Cyflog: £24000

Cydlynydd Powys

Cydlynydd Powys: Gwirfoddoli a Hyfforddiant Elan Link £24,000-£25,000 pro rata 30 a/w, Contract Cyfnod Penodol 2 Flynedd Lleolir yng Nghwm Elan, Rhaeadr Gwy / a gartref Mae Tir Coed yn chwilio am unigolyn trefnus iawn ac sy'n gallu gweithio o'u pen a'u pastwn eu hunain. Byddant yn teimlo'n angerddol...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £25181

Volunteering Project Manager

Discovery Student Volunteering Swansea UniversityVolunteering Project Manager,£25,181 Maternity cover,14 months,start date 1st June 2021,35 hrs p/wWe are looking for a highly organised manager with excellent interpersonal skills to manage a range ofcomplex student led volunteering projects.For more information please see the job description below. To apply please complete the...

Lleoliad: gweithio o gartref | Cyflog: £30000

Swyddog Datblygu Cyfathrebu

Swyddog Datblygu CyfathrebuMath o gontract: contract tymor penodol 12 mis (Mehefin 2021 - Mai 2022)Oriau: 25-37 awr yr wythnos yn amodol ar drafodaethau gyda’r ymgeisydd llwyddiannus, patrymau gwaith hyblygCyflog: £30,000 y flwyddyn pro rataGwyliau blynyddol: 25 diwrnod y flwyddyn pro rata, ynghyd ag  8 o Wyliau Banc statudolLleoliad: gweithio...

Lleoliad: Wales | Cyflog: £25482

Training And Assessment Officer

TRAINING AND ASSESSMENT OFFICER(£25,482 – £30,169 - Scale 6–SO1, Points 18-25,plus 11½% non-contributory pension)Location: Wales Are you an experienced, enthusiastic, and self-motivated individual looking for an opportunity to support the delivery of vital programmes of work which ultimately help to support people who are struggling to afford to keep warm...

Lleoliad: Gweithio Gartref/Caerdydd | Cyflog: £35904

Arweinydd Diogelu

Arweinydd Diogelu£35,904 – £43,707 y flwyddynParhaol - Amser llawn (37 awr yr wythnos) neu ran-amser (4 diwrnod yr wythnos)Mynediad i swyddfa yng Nghaerdydd – gweithio gartref ar hyn o bryd  Drwy weithio gyda’r Comisiynydd a mudiadau allweddol ledled Cymru, byddwch yn rhoi eich gwybodaeth a’ch profiad ym maes diogelu mewn...

Lleoliad: Cymru | Cyflog: £32150

Rheolwr Cysylltiadau Allanol

Pwy ydym ni:Y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yw prif elusen y DU ar gyfer pobl awtistig. Ers 1962, rydym wedi bod yn trawsnewid bywydau, yn newid agweddau ac yn helpu i greu cymdeithas sy’n gweithio i oedolion a phlant awtistig.Rydyn yn trawsnewid bywydau drwy gefnogaeth, arweiniad a chyngor ymarferol i’r...

Lleoliad: Merthyr Tydfil | Cyflog: £20363

Dementia Adviser

Dementia AdviserReference number:  VAC2069Location: Community Based, Rhondda Cynon Taf and Merthyr TydfilThe deadline for submitting applications for this vacancy is 5.00pm on the closing date.Alzheimer's Society is the UK's leading dementia charity. We provide information and support, improve care, fund research, and create lasting change for people affected by dementia.About...

Lleoliad: Llanelli | Cyflog: £19945

Carers Outreach Worker

Carers Outreach WorkerFixed Term - 12 Months - 22.5hrs per week NJC Pay Scale 8 -£19,945 pro rata per annumCarers Outreach Workers provide information and one-to-one person-centred support to carers enabling them to better manage the impact of their caring role.This post requires an enhanced DBS check.Job DescriptionDeadline for...

Lleoliad: Aberdâr | Cyflog: £20200

Swyddog Cefnogi Prosiect

MAE CBC CRONFA GYMUNEDOL FFERM WYNT PEN Y CYMOEDD YN RECRIWTIOSWYDD WAGSwyddog Cefnogi Prosiect (25 awr yr wythnos)Gydag £1.8m y flwyddyn (wedi'i fynegrifo) tan 2043, mae'r Gronfa'n buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon uchaf. Os ydych yn angerddol dros yr ardal hon,...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £19584

Project Officer – Skills & Wellbeing Department

Project Officer – Skills & Wellbeing DepartmentPOSITION AVAILABLE: 39 hours (Fixed term April 2021 until June 2022)ACCOUNTABLE TO: Skills & Wellbeing Manager, Innovate TrustSALARY: £19,584.40 - 23,676.35 per annumLOCATION: Hours split between home working and our Cardiff and RCT offices. Will require travel across Cardiff, Vale and RCT.Overview:Innovate Trust...

Lleoliad: Bridgend and District | Cyflog: £9301

Information Worker(Dementia Friends) - Bridgend

  Please note the deadline for submitting applications for this vacancy is 23:59 on the closing date.Alzheimer's Society is the UK's leading dementia charity. We provide information and support, improve care, fund research, and create lasting change for people affected by dementia.About the roleThe Information Worker (Dementia Friends) will raise the...

Lleoliad: Home Based | Cyflog: £19573

Dementia Connect Local Services Manager

     About the roleAs a Dementia Connect Local Services Manger you will provide local operational leadership and management of local services in the North and South West Wales area supporting the Area Manager to deliver Alzheimer’s Society’s New Deal on Dementia Strategy.  You will lead the local delivery of...

Lleoliad: Negotiable | Cyflog: £36000

Director of Domestic Abuse Services

About the roleAfter 6 years’ at Cyfannol our Director of Domestic Abuse Services is moving on to explore an exciting new chapter in her life. This opens up the following fantastic opportunity for the right woman to join our team.Our cultural vision is one of developing and maximising our...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £24000

Project Co-ordinator

New Vacancy:   Project Co-ordinatorDue to growth in our services, we have an exciting opportunity to join TPAS Cymru and to make a difference in social housing in Wales. For over 30 years, TPAS Cymru has done great work all across Wales in developing effective tenant engagement through training, support,...

Lleoliad: Bridgend | Cyflog: £Negotiable

Youth/Play and Forest School Support Worker

Youth/Play and Forest School Support WorkerAn opportunity to join our team, new roles are being developed to work closely with our Children and Youth Coordinators. These roles will support vulnerable individuals and groups through meaningful engagement.STEER works directly with vulnerable individuals and groups of our community, our Forest School...

Lleoliad: Bridgend | Cyflog: £29000

Housing Manager

Housing Manager STEER is currently recruiting for a Housing Manager for our supported accommodation for young people. The role will take the lead and develop a specialist team to become part of something unique to Bridgend. Overall, you will be a strong, dedicated leader with a clear passion for supporting vulnerable...

Lleoliad: Bridgend | Cyflog: £Negotiable

Business & Finance Manager

Business & Finance ManagerTo become part of the senior management team in a growing and expanding social enterprise. Operational and financial leadership is key to this new and exciting role, which for the right candidate/s could lead to a full-time post.  STEER works directly with vulnerable individuals and groups....

Lleoliad: Bridgend | Cyflog: £32000

Fundraising Officer

Fundraising Officer (2 Years Fixed Term)Salary:       £32,000Hours:       37 hours a weekHolidays:       25 Days plus Bank HolidaysBridgend County Care and Repair assists older people with disabilities to repair and adapt their homes. The Agency is well established, has operated across the...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £22579

Mental Health and Wellbeing Coach

Mental Health and Wellbeing CoachHours:                    37.5 hours, Full timeSalary:                    £22,579Contract:               Temporary until August 2022 (potential of 2 year extension)Closing Date:          21st...

Lleoliad: Cymer, Port Talbot | Cyflog: £27741

Development Manager

Development Manager 30 hrs weekly£22,493 – £26,136 p.a.(£27,741 – £32,234 pro rata – based on L.A. Points 23-28) + 4% pension contributionBased at Cymer Afan Community Library Station Road, Cymer, Nr. Port Talbot, SA13 3HR The Trustees are looking for an experienced and organised manager to oversee the organisation as we move towards...

Lleoliad: Cymru | Cyflog: £29000

SWYDDOG DATBLYGU

Alternatives to Violence Project (‘Llais nid Trais’) CymruSWYDDOG DATBLYGUCyflog: £29,000 yn ôl cyfran            16 awr yr wythnosRydym yn chwilio am berson egnïol ac amlorchwyliol i ymgymryd â rôl cyffrous Swyddog Datblygu dros AVP Cymru. Cyfle 12 mis yw hwn yn y lle cyntaf, gyda golwg ar ymestyn...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £Negotiable

CYDLYNYDD CYNHWYSIANT ARIANNOL A DIGIDOL

Cydlynydd Cynhwysiant Ariannol a DigidolContract Tymor Penodol Un Flwyddyn wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru Wedi’i leoli yng Nghaerdydd        Cyf: BIC/FDIC35 awr yr wythnos            Cyflog ar gaisYma yn The Big Issue, credwn fod sgiliau ariannol a digidol, yn ogystal ag addysg a mynediad iddynt yn hanfodol i'n gwerthwyr...

Gweithio i CGGC

A oes gennych chi ddiddordeb gweithio i CGGC?

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Dwy fenyw drawst yn gwisgo crysau-t sy'n darllen WCVA CGGC