Recriwt3

A ydych chi’n chwilio am swydd lle gallwch chi wneud gwahaniaeth? Mae recruit3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol.

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac mae’n cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.

Yn recruit3 byddwch chi’n dod o hyd i bob math o swyddi, o swyddogaethau uwch reolwyr at godwyr arian, gofalwyr, staff gweinyddol a mwy.            

Mae recruit3 yn cael ei ddatblygu yng Nghymru mewn cydweithrediad â CGGC a Big Issue Cymru.

Swyddi Recruit3

Lleoliad: Caerphilly | Cyflog: £Negotiable

Treasurer

TreasurerCitizens Advice Caerphilly Blaenau Gwent has an exciting opportunity for an Honorary Treasurer to join their Trustee Board. We are looking for a financial professional ideally with an understanding of the third sector and Charities SORP, who can support the strategic direction of this dynamic and forward thinking organisation.The...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £24650

Cydlynydd Codi Arian

Cydlynydd Codi ArianMae hon yn rôl newydd o fewn ein tîm datblygu. Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol a brwdfrydig sydd â hanes o gynhyrchu incwm sylweddol i ymuno â ni yn ein cyfnod twf nesaf. Prif bwrpas y rôl fydd codi incwm i dalu costau rhedeg warws ychwanegol...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £24650

Cydlynydd Datblygu Gweithredol

Cydlynydd Datblygu GweithredolMae’r swydd hon yn rôl newydd mewn ymateb i’r ddwy flynedd olaf o dwf cyflym yr elusen mewn gweithrediadau. Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol a brwdfrydig, sy’n frwd dros dlodi bwyd a gwastraff bwyd yng Nghymru. Prif bwrpas y rôl fydd cynnal a gwella safonau gweithredu...

Lleoliad: Wales | Cyflog: £23000

Community Outreach Worker (Ethnically Diverse Communities)

Salary: Circa £23,000 - £26,000 dependent on experienceContract: Fixed Term for 2 yearsHours: Up to 35 hours per week available - hours negotiableLocation: Based in Acorns Hospice in Selly Oak, Birmingham, with regional travelTogether for Short Lives is the UK charity to make sure the 99,000 seriously ill children...

Lleoliad: Torfaen | Cyflog: £18525

Out Of Hours Worker

Cyfannol Women’s AidWe have the following fantastic opportunity to join our TeamOut Of Hours Worker Salary    £18,525 pro rataHours:    Permanent: average 25 hours/week on a 4-week rolling rota basis, including bank holidays and weekends. Overnight shifts are sleep in shifts from 11pm.Week1 –Monday 17.45- 6am, Friday 17:45-6am Week2 – Tuesday...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £22052

Cynorthwyydd Gweinyddol

Cynorthwyydd Gweinyddol, Gofalwyr CymruCyflog:     £22,052 - £24,924 (cyfwerth ag amser llawn)Oriau:     15 awr (oriau ysgol os yn bosib / hyblyg)Lleoliad:     Swyddfa Gofalwyr Cymru, Caerdydd, CF15 9SS (bydd y cyfle i weithio rhywfaint o gartref yn cael ei ystyried)Math o swydd:     Rhan Amser / Cyfnod Penodol tan...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £26555

Swyddog Gwirfoddoli

Swyddog Gwirfoddoli – Gofalwyr Cymru Cyflog:     £26,555 - £30,483 (cyfwerrth ag amser llawn) Oriau:     28 awr, mae opsiynau i weithio’n hyblyg ar gael;Lleoliad:     Swyddfa Gofalwyr Cymru, Caerdydd, CF15 9SS (bydd y cyfle i weithio rhywfaint o gartref yn cael ei ystyried)Math o swydd:     Rhan Amser/ Cyfnod Penodol...

Lleoliad: Torfaen | Cyflog: £21500

Refuge Support Worker

Cyfannol Women’s AidWe have the following fantastic opportunity to join our TeamRefuge Support Worker Salary: £21,500 rising to £22,000 after 6 months completed service.Hours: Fixed Term Contract until November 2023-Maternity Cover 22.5 per week-3 full days to include a Monday and Friday. Shift pattern 9am to 5pm and 10am to 6pm Compulsory participation...

Lleoliad: Swansea / Cardiff | Cyflog: £26000

Cancer Community Engagement Officer

Cancer Community Engagement Officer  / Swyddog Ymgysylltu Cymunedol CanserSalary: £26,000Contract: 2 year Fixed Term ContractFlexible 35 hours full time a week Core hours are 11am to 3pm so you have the flexibility to work your hours around these times across Monday – Friday to support your work and lifestyle commitments.Work...

Lleoliad: Barry | Cyflog: £24799

Finance and Administrative Worker

Finance and Administrative WorkerMind in the Vale would like to appoint an experienced Financial Administrator for a long-term position. If you have previous experience of working with charity accounts and want to join our team, we look forward to hearing from you.About the Role. Job Title: Finance and Administrative WorkerAccountable and...

Lleoliad: Wrexham | Cyflog: £19110

Home Support Officer

Age Connects North East Wales has a vacancy for a full time Home Support Officer working on their Wrexham Older People’s Floating Support Service (WOPFSS).The service aims to support older people remain in their own homes and live independently within their communities.As the Home Support Officer you will primarily...

Lleoliad: Wales | Cyflog: £Negotiable

Trustee

Join our Trustee BoardWe are looking to recruit new members to our Board of Trustees with skills that will complement those of existing trustees and who are committed to the aims and objectives of our organisation.We are an independent local charity, working across The Vale of Glamorgan and surrounding...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £28371

Third Sector Project Development Officer

Cardiff Third Sector Council was set up in 1997 to provide a range of support services and resources to community groups and voluntary organisations, partnerships and networks in Cardiff.  Central to our mission is a range of advice and support ranging from governance to finance, volunteering, funding, planning, communication,...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £28371

Marketing & Research Officer

Cardiff Third Sector Council was set up in 1997 to provide a range of support services and resources to community groups and voluntary organisations, partnerships and networks in Cardiff.  Central to our mission is a range of advice and support ranging from governance to finance, volunteering, funding, planning, communication,...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £28900

Executive Finance & Admin

Cardiff Third Sector Council was set up in 1997 to provide a range of support services and resources to community groups and voluntary organisations, partnerships and networks in Cardiff.  Central to our mission is a range of advice and support ranging from governance to finance, volunteering, funding, planning, communication,...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £24054

Admin and Finance Assistant

Cardiff Third Sector Council was set up in 1997 to provide a range of support services and resources to community groups and voluntary organisations, partnerships and networks in Cardiff.  Central to our mission is a range of advice and support ranging from governance to finance, volunteering, funding, planning, communication,...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £24824

SCC Fundraising Officer

SWANSEA CARERS CENTRE: WE ARE RECRUITINGSwansea Carers Centre is one of the most well-established services in Wales supporting unpaid carers. Throughout the past few years, the agency has expanded significantly offering a range of opportunities to support carers who have recently found it even more difficult because of the...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £22568

SCC Marketing and Promotion Worker

SWANSEA CARERS CENTRE: WE ARE RECRUITINGSwansea Carers Centre is one of the most well-established services in Wales supporting unpaid carers. Throughout the past few years, the agency has expanded significantly offering a range of opportunities to support carers who have recently found it even more difficult because of the...

Lleoliad: Swansea | Cyflog: £22568

GP Link Worker

SWANSEA CARERS CENTRE: WE ARE RECRUITINGSwansea Carers Centre is one of the most well-established services in Wales supporting unpaid carers. Throughout the past few years, the agency has expanded significantly offering a range of opportunities to support carers who have recently found it even more difficult because of the...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £24050

Project Coordinator

The All Wales Forum of Parents and Carers is a dynamic organisation with a large national remit. We seek to generate real meaningful change and support for families living with Learning Disability and Autism in Wales. Our Welsh Government funded Caring Communities of Change project, as well as our other projects, will put...

Lleoliad: Aberdâr | Cyflog: £38703

Rheolwr Datblygu – Hyrwyddwyr Cymunedol

Rheolwr Datblygu – Hyrwyddwyr CymunedolCyflog: £38,703 p.a.Buddion: Cyfraniad at bensiwnMath o swydd: Parhaol, Llawn amser (37 awr yr wythnos)Dyddiad Cau: Dydd Iau, 9fed Chwefror am 5pm.Lleoliad: Canolfan Cana,  Aberdâr RôlRydym yn chwilio am berson hunan-gychwynnol angerddol i arwain rhaglen newydd i wella canlyniadau i bobl yr effeithir arnynt gan ganser a’r gwasanaethau sydd wedi’u cynllunio...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £23948

Cydlynydd Cymorth Gweinyddol

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi.Rydym yn sefydliad sy’n ymdrechu i sicrhau bod ein diwylliant, polisïau ac ymarfer yn adlewyrchu ein bod yn parhau i weithio tuag at fod yn gyflogwr modern, teg, cyfartal a chynhwysol. ...

Lleoliad: Caerdydd | Cyflog: £23948

Cydlynydd Rhwydweithiau a Digwyddiadau

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi.Rydym yn sefydliad sy’n ymdrechu i sicrhau bod ein diwylliant, polisïau ac ymarfer yn adlewyrchu ein bod yn parhau i weithio tuag at fod yn gyflogwr modern, teg, cyfartal a chynhwysol. ...

Lleoliad: Ngogledd Cymru | Cyflog: £23948

Cydlynydd Gwirfoddolwyr Ffrindiau Gigiau Gogledd Cymru

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi.Rydym yn sefydliad sy’n ymdrechu i sicrhau bod ein diwylliant, polisïau ac ymarfer yn adlewyrchu ein bod yn parhau i weithio tuag at fod yn gyflogwr modern, teg, cyfartal a chynhwysol. ...

Lleoliad: Cardiff | Cyflog: £27293

TRUST OFFICER

TRUST OFFICERStarting Salary £27,293We are seeking a full-time Trust Officer to join our existing team to support vulnerable people in the management of their day to day budgeting and financial affairs. The successful candidates must be reliable, trustworthy and have relevant experience. For more information and application forms for both jobs,...

Lleoliad: Local | Cyflog: £Negotiable

Independent Visitor

Befriend a young local person in careVolunteer as an Independent VisitorWe are looking for adults of all ages and from all walks of life who would like to make a significant and positive difference to the life of a young person.An Independent Visitor (IV) is a volunteer who befriends...

Gweithio i CGGC

A oes gennych chi ddiddordeb gweithio i CGGC?

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Dwy fenyw drawst yn gwisgo crysau-t sy'n darllen WCVA CGGC